TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH:

1. HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN LÀ GÌ?

2. GIÁO DỤC TIỂU HỌC LÀ GÌ?

3. MỤC TIÊU CỦA GIÁO DỤC TIỂU HỌC

4. CHƯƠNG TRÌNH BẬC TIỂU HỌC

5. BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ LÀ GÌ?   

6. BẬC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LÀ GÌ?

7. CÁC LOẠI HÌNH TRƯỜNG HỌC Ở VIỆT NAM

7.1 NHÀ TRẺ - TRƯỜNG MẤM NON - MẪU GIÁO LÀ GÌ?   

7.2 TRƯỜNG CÔNG LẬP LÀ GÌ?  

7.3 TRƯỜNG DÂN LẬP LÀ GÌ?

7.4 TRƯỜNG BÁN CÔNG LÀ GÌ?

7.5 TRƯỜNG CHUYÊN LÀ GÌ?     

7.6 TRƯỜNG QUỐC TẾ LÀ GÌ?

8. SỰ KHÁC NHAU GIỮA TRƯỜNG TRƯỜNG PHỔ THÔNG CƠ SỞ (PTCS) VÀ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ (THCS)

9. SỰ KHÁC NHAU GIỮA TRƯỜNG TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRUNG HỌC (PTTH) VÀ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

10. GIẢI THÍCH MỘT SỐ THUẬT NGỮ VỀ GIÁO DỤC VIỆT NAM

11. CHUẨN BỊ CHO TRẺ VÀO LỚP 1 NHƯ THẾ NÀO?

12. DẠY CON CHUẨN BỊ VÀO LỚP 1 CẦN DẠY NHỮNG GÌ?

13. DẠY TRẺ SẮP VÀO LỚP 1      

14. NHỮNG TRĂN TRỞ CỦA CÁC BẬC PHỤ HUYNH KHI CON CHUẨN BỊ VÀO LỚP 1

15. GIA SƯ CHO TRẺ CHUẨN BỊ VÀO LỚP 1

16. GIA SƯ CHO HỌC SINH CẤP 1-TIỂU HỌC  

16.1 NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH CẤP 1

16.2 CÁC MÔN HỌC NÀO CẦN THIẾT CHO TRẺ HỌC CẤP 1-TIỂU HỌC HỌC VỚI GIA SƯ?

16.3 NHỮNG ĐIỀU CẦN DẠY TRẺ

16.4 ĐỘI NGŨ GIA SƯ CHO HỌC SINH TIỂU HỌC

16.5 HIỆU QUẢ MANG LẠI KHI HỌC VỚI GIA SƯ

17. GIA SƯ CHO HỌC SINH CẤP 2

17.1 TRUNG TÂM GIA SƯ TÂM TÀI ĐỨC GIA SƯ CHO HỌC SINH CẤP 2

17.2 HỌC SINH CẤP 2 THƯỜNG HỌC VỚI GIA SƯ NHỮNG MÔN NÀO?

17.3 NHỮNG KHÓ KHĂN MÀ CON GẶP PHẢI KHI HỌC CẤP 2

17.4 TẠI SAO NÊN THUÊ GIA SƯ DẠY CẤP 2 TẠI TRUNG TÂM GIA SƯ TÂM TÀI ĐỨC?

17.5 LỢI ÍCH KHI CHO CON HỌC VỚI GIA SƯ CẤP 2

17.6 ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN GIỎI CHUYÊN DẠY CHO HỌC SINH CẤP 2

18. TRUNG TÂM GIA SƯ TÂM TÀI ĐỨC GIA SƯ CHO HỌC SINH CẤP 3

18.1 TẠI SAO HỌC SINH BẬC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CẦN GIA SƯ TẠI NHÀ

18.2 NỘI DUNG GIẢNG DẠY CHO HỌC SINH KHỐI THPT

18.3 CON SẼ NHẬN ĐƯỢC GÌ KHI HỌC VỚI GIA SƯ

18.4 ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY

1. HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN LÀ GÌ?

Cơ cấu hệ thống giáo dục của một nước biểu thị các tầng bậc của hệ thống giáo dục và các quy định về trình độ văn bằng liên quan. Tiêu chuẩn quốc tế về phân tầng giáo dục (International Standard Classification of Education - ISCED) của UNESCO được mô tả ở văn bản năm 2011 phản ánh các mô hình phân tầng giáo dục phổ biến trên thế giới. Đối với Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam các quyết định 1981/QĐ-TTg và 1982/QĐ-TTg vào tháng 10/2016 của Thủ tướng Chính phủ đưa ra các quy định mới về khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân và khung trình độ quốc gia.

Hệ thống giáo dục của Việt Nam có 8 tầng, từ tầng giáo dục Nhà trẻ đến tầng đào tạo Tiến sĩ. Từ tầng 5 đến tầng 7 giáo dục được phân chia thành hai luồng: luồng thứ nhất là giáo dục phổ thông và đại học theo hướng nghiên cứu, luồng thứ hai và giáo dục nghề nghiệp và đại học theo hướng ứng dụng. Bên ngoài hệ thống giáo dục chính quy, có hệ thống giáo dục thường xuyên xuyên suốt từ tầng giáo dục tiểu học trở lên.

so do the thong giao duc quoc dan viet nam

2. GIÁO DỤC TIỂU HỌC LÀ GÌ?

Giáo dục tiểu học - Primary education - Elementary education là giai đoạn thứ nhất của giáo dục bắt buộc. Nó theo sau giáo dục mầm non (nhà trẻ và mẫu giáo) và nằm trước giai đoạn giáo dục trung học. Đây là bậc giáo dục cho trẻ em từ lớp 1 (trẻ 5 hoặc 6 tuổi) tới hết lớp 5 (hoặc lớp sáu, tùy theo các quốc gia).

Đây là bậc học quan trọng đối với sự phát triển của trẻ em, việc giáo dục trong thời gian này giúp hình thành nhân cách và năng lực trí tuệ và thể chất). Ở Việt Nam, tiểu học là bậc học cao hơn mầm non và thấp hơn trung học cơ sở. Trước đây ở miền Bắc (Việt Nam), tiểu học còn được gọi là phổ thông cơ sở cấp một.

3. MỤC TIÊU CỦA GIÁO DỤC TIỂU HỌC

Nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản để học sinh tiếp tục học Trung học cơ sở.

Mục tiêu chính của giáo dục tiểu học là giúp tất cả học sinh biết đọc, biết viết và biết tính toán với những con số ở mức độ căn bản, cũng như thiết lập những hiểu biết căn bản về các môn khoa học, toán học, địa lý, lịch sử, và các môn khoa học xã hội khác.

Hình thành và phát triển những cơ sở nền tảng nhân cách con người.

Trường tiểu học là nơi đầu tiên dạy trẻ em biết yêu gia đình, quê hương, đất nước và con người, biết tìm hiểu tự nhiên, xã hội và con người.

4. CHƯƠNG TRÌNH BẬC TIỂU HỌC

Các môn học và hoạt động bắt buộc ở bậc tiểu học gồm có toán, tiếng Việt, ngoại ngữ (ở lớp 3, 4, 5), đạo đức (thay cho môn giáo dục lối sống trong dự thảo cũ), tự nhiên và xã hội của lớp 1, 2, 3 (thay cho môn cuộc sống quanh ta), khoa học của lớp 4, 5 (thay cho tìm hiểu tự nhiên), lịch sử và địa lý lớp 4, 5 (thay cho tìm hiểu xã hội), tin học và công nghệ ở lớp 4, 5 (thay cho môn tìm hiểu công nghệ và tìm hiểu tin học), giáo dục thể chất, nghệ thuật, hoạt động trải nghiệm (thay cho tên hoạt động trải nghiệm sáng tạo).

Chương trình thực hiện dạy học: 2 buổi/ngày, mỗi ngày bố trí không quá 7 tiết học. Mỗi tiết học từ 35 phút đến 40 phút, giữa các tiết học có thời gian nghỉ.

cac mon hoc bac tieu hoc

Thời gian hệ Tiểu học:

Để hoàn thành bậc tiểu học kéo dài 5 năm, sau đó học sinh trải qua kỳ thi tốt nghiệp chuyển cấp lớp 5 sang lớp 6 (Trung học cơ sở). Nhưng từ năm học 2005 - 2006 bộ giáo học và đào tạo đã bãi bỏ kỳ thi này.

5. BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ LÀ GÌ?

Bậc trung học cơ sở là một bậc trong hệ thống giáo dục ở Việt Nam, học sinh học học ở bậc trung học cở sở còn được gọi là học sinh cấp II, trên bậc Tiểu học và dưới bậc Trung học phổ thông.

Bậc trung học cơ sở kéo dài 4 năm từ lớp 6 đến lớp 9. Thông thường, độ tuổi học sinh cấp 2 ở trường Trung học cơ sở là từ 11 tuổi đến 15 tuổi.

Trước đây, để tốt nghiệp bậc Trung học cơ sở chuyển sang bậc Trung học phổ thông (THPT), học sinh cấp 2 phải vượt qua một kì thi tốt nghiệp vào cuối lớp 9 là kỳ thi tốt nghiệp trung học cơ sở hay là kỳ thi chuyển cấp nhưng kể từ năm học 2005-2006 thì kì thi đã chính thức bị bãi bỏ. Tuy nhiên đến năm 2014 kỳ thi tốt nghiệp đã bắt đầu tổ chức lại cho đến nay.

Các môn học ở bậc trung học cơ sở:

    1. Toán học
    2. Vật lý
    3. Hóa học (dành cho học sinh lớp 8, 9)
    4. Sinh học
    5. Công nghệ
    6. Ngữ văn
    7. Lịch sử
    8. Địa lý
    9. Giáo dục công dân
    10. Ngoại ngữ (Anh, Pháp, Nga, Trung, Nhật)
    11. Thể dục
    12. Âm nhạc
    13. Mỹ thuật
    14. Tin học
    15. Hướng nghiệp dạy nghề (lớp 8, 9)
    16. Tự chọn
    17. Giáo dục hướng nghiệp (lớp 9)

6. BẬC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LÀ GÌ?

Trung học phổ thông là một bậc trong hệ thống giáo dục ở Việt Nam hiện nay, cao hơn tiểu học, trung học cơ sở và thấp hơn trung cấp, cao đẳng hoặc đại học. Trung học phổ thông kéo dài 3 năm gồm các khối học: lớp 10, lớp 11, lớp 12. Học sinh học hệ trung học phổ thông gọi là học sinh cấp 3 ở lứa tuổi khoảng từ 15 tới 18 tuổi Để tốt nghiệp bậc học này học sinh phải vượt qua Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hay còn gọi là kỳ thi tú tài.

Các môn học ở hệ trung học phổ thông bao gồm:

    1. Toán học: Đại số (lớp 10), Đại số và Giải tích (lớp 11), Giải tích (lớp 12), Hình học.
    2. Ngữ văn
    3. Sinh học
    4. Vật lý
    5. Hóa học
    6. Lịch sử
    7. Địa lý
    8. Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Nhật, Tiếng Đức...
    9. Giáo dục công dân
    10. Giáo dục quốc phòng - an ninh
    11. Thể dục
    12. Công nghệ
    13. Tin học
    14. Môn tự chọn: Học sinh lớp 11 còn có thể đăng ký học thêm một nghề nào đó như Tin học, dinh dưỡng, kĩ thuật điện, nhiếp ảnh...). Học sinh có chứng chỉ nghề được cộng điểm khi xét tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) với 4 môn gồm 3 môn thi bắt buộcː Toán, Văn, Anh và 1 môn tích hợp nhưː KHTN (Lý, Hóa, Sinh) hoặc KHXH (Sử, Địa, GDCD).

7. CÁC LOẠI HÌNH TRƯỜNG HỌC Ở VIỆT NAM

7.1 NHÀ TRẺ - TRƯỜNG MẤM NON - MẪU GIÁO LÀ GÌ?

Nhà trẻ hay nhà giữ trẻ hay trường mẫu giáo, trường mầm non là một hình thức dịch vụ giáo dục cho trẻ em tại một địa điểm tập trung nhất định nơi có khuôn viên nhất định, có các cô giáo hay bảo mẫu, và thường được thiết kế với nhiều đồ chơi hay đồ vật dễ thương, âm nhạc vui tai nằm trong một quá trình chuyển đổi từ nhà để trẻ bắt đầu học một cách chính thức hơn, đây là lần đầu tiên cho một trẻ tập tễnh làm quen với đời sống xã hội, môi trường tập thể. Tại nhà trẻ, trẻ em được dạy để phát triển các kỹ năng cơ bản và kiến ​​thức thông qua trò chơi sáng tạo và tương tác xã hội giữa các nhóm bạn, cũng như bài học sơ khai đầu đời.

7.2 TRƯỜNG CÔNG LẬP LÀ GÌ?

Trường công lập tự chủ tài chính là trường do nhà nước - Trung ương hoặc địa phương đầu tư về kinh phí và cơ sở vật chất (đất đai, nhà cửa) và hoạt động chủ yếu bằng kinh phí từ các nguồn tài chính công hoặc các khoản đóng góp phi lợi nhuận.

7.3 TRƯỜNG DÂN LẬP LÀ GÌ?

Trường dân lập hay tư thục là một cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, về tuyển sinh, đào tạo thì tuân theo quy chế của Bộ GD&ĐT, văn bằng có giá trị tương đương như văn bằng công lập. Là trường tư do cá nhân hoặc tổ chức trong nước xin phép thành lập và tự đầu tư. Hoạt động bằng kinh phí đóng góp của học sinh, khách hàng và các khoản hiến tặng.

7.4 TRƯỜNG BÁN CÔNG LÀ GÌ?

Mô hình trường Bán Công tài sản cố định, trường lớp, cơ sở vật chất là của Nhà nước và tổ chức hoạt động của nhà trường thông qua quỹ học phí do phụ huynh học sinh đóng góp.

7.5 TRƯỜNG CHUYÊN LÀ GÌ?

Trường chuyên là trường đào tạo toàn diện và nâng cao một số môn học chuyên môn, ví dụ chuyên Toán, Lý, Hóa, chuyên ngoại ngữ, chuyên Tin...

Từ năm 1966, hệ thống trung học phổ thông chuyên được lập ra, bắt đầu với những lớp chuyên Toán tại các trường đại học lớn về khoa học cơ bản, sau đó các trường chuyên được thiết lập rộng rãi tại tất cả các tỉnh thành.

Mục đích ban đầu của hệ thống trường chuyên, như các nhà khoa học khởi xướng như: Lê Văn Thiêm, Hoàng Tụy, Tạ Quang Bửu... mong đợi, là nơi phát triển các tài năng đặc biệt xuất sắc trong các lĩnh vực khoa học cơ bản.

Hệ thống trường THPT Chuyên ở Việt Nam bao gồm 2 hệ: Các trường chuyên trực thuộc đại học (trước đây là các trường chuyên cấp quốc gia) và các trường chuyên của tỉnh.

7.6 TRƯỜNG QUỐC TẾ LÀ GÌ?

Trường quốc tế là trường học cung cấp nền tảng học vấn trong môi trường giáo dục quốc tế, thường áp dụng dạy các chương trình như Tú tài Quốc tế, Edexcel, chương trình Cambridge Quốc tế hoặc theo chương trình đặc thù của mỗi quốc gia khác với chương trình học của nước sở tại.

8. SỰ KHÁC NHAU GIỮA TRƯỜNG TRƯỜNG PHỔ THÔNG CƠ SỞ (PTCS) VÀ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ (THCS)

+ Trường phổ thông cơ sở (PTCS) gồm 2 khối cấp 1 (Lớp 1,2,3,4,5) và cấp 2 học chung trường: Từ lớp 1 đến lớp 9

+ Trường trung học cơ sở (THCS) chỉ có khối cấp 2 gồm các lớp: 6,7,8,9

9. SỰ KHÁC NHAU GIỮA TRƯỜNG TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRUNG HỌC (PTTH) VÀ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (THPT)

+ Trường phổ thông trung học (PTTH) gồm có khối cấp 2 và cấp 3 học chung trường: Từ lớp 6 đến lớp 12

+ Trường trung học phổ thông (THPT) chỉ có khối cấp 3: Từ lớp 10, 11, 12

10. GIẢI THÍCH MỘT SỐ THUẬT NGỮ VỀ GIÁO DỤC VIỆT NAM

1. Trường mẫu giáo là đơn vị giáo dục cơ sở của ngành học mầm non, có chức năng thu nhận, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ 3 đến 6 tuổi chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1. Trường mẫu giáo gồm có các lớp mẫu giáo.

2. Trường tiểu học là cơ sở giáo dục của bậc tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5.

3. Trường trung học là cơ sở giáo dục của bậc trung học nối tiếp bậc học tiểu học của hệ thống giáo dục quốc dân nhằm hoàn chỉnh học vấn phổ thông. Trường trung học được chia thành:

3.1 Trường trung học cơ sở từ lớp 6 đến lớp 9

3.2 Trường trung học phổ thông từ lớp 10 đến lớp 12.

Ngoài trường tiểu học, trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, ở Việt Nam hiện nay còn có hai loại trường phổ thông khác là:

1. Trường phổ thông cơ sở là trường ghép giữa tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 1 đến lớp 9

2. Trường trung học là trường ghép giữa trung học cơ sở và trung học phổ thông từ lớp 6 đến lớp 12.

4. Trường đại học là cơ sở giáo dục đào tạo của bậc đại học. Trường đào tạo trình độ đại học từ 4 năm đến 6 năm tùy theo ngành nghề đào tạo đối với người có bằng tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc bằng tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp; từ 1 đến 2 năm đối với người có bằng tốt nghiệp cao đẳng cùng chuyên ngành.

5. Trường cao đẳng là đơn vị cơ sở giáo dục - Đào tạo của bậc cao đẳng. Trường đào tạo trình độ cao đẳng được thực hiện trong 3 năm đối với người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bằng tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp.

6. Trường trung học chuyên nghiệp là đơn vị cơ sở giáo dục - đào tạo của bậc trung học chuyên nghiệp. Trường đào tạo trình độ trung học chuyên nghiệp từ 3 đến 4 năm đối với người có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở; Từ 1 đến 2 năm đối với người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.

11. CHUẨN BỊ CHO TRẺ VÀO LỚP 1 NHƯ THẾ NÀO?

11.1 CÓ NÊN CHO TRẺ HỌC CHỮ TRƯỚC KHI VÀO LỚP 1

Vì sao cần cho trẻ làm quen với chữ cái, con số trước khi vào lớp 1 :

+ Khi trẻ sắp đi học, ngoài việc tìm trường cho con thì việc có cần phải cho bé học chữ trước hay không cũng khiến các bậc phụ huynh phải đau đầu.

+ Các bậc phụ huynh khi gặp nhau nói về việc học của con: “Con chị đã biết chữ chưa?, con tôi đọc báo được rồi đó!”, “Bọn trẻ bữa nay biết đọc biết viết trước khi vào lớp 1 rồi, sao chị chưa cho bé đi học?”,... Đó cũng là tâm trạng chung của nhiều bậc phụ huynh khi có con sắp bước vào lớp 1.

Các bậc phụ huynh chia sẻ:

+ Mình tính không cho bé học chữ trước khi vào lớp 1, nhưng nhìn lại mấy đứa nhỏ bằng bé hiện nay đều đã biết đọc, biết viết nên cũng lo lắng lắm, sợ bé thua bạn thua bè. Vợ chồng bàn lui bàn tới rồi cũng quyết định cho bé đi học chữ trước thôi.

+ Trước đây, mình dự tính không cho bé đi học chữ trước khi vào lớp 1. Đến khi vào học bạn nào trong lớp cũng biết đọc biết viết hết, cô giáo cũng dạy theo kiểu học sinh đã học rồi. Điều này khiến cho bé bị “sốc” vì không theo kịp bạn bè, gia đình rất lo lắng nên quyết định kiếm gia sư về kèm tại nhà cho cháu.

Hầu hết các phụ huynh đều bị cuốn theo làn sóng “dạy chữ trước tuổi” này. Với tâm lý mong muốn con học giỏi, sợ con thua kém bạn bè, nhiều cha mẹ đã tìm mọi cách để tìm giáo viên kèm cặp cho cháu dù chưa đến tuổi học chữ. Ngay cả gia đình phụ huynh là giáo viên tiểu học cũng mắc phải tình trạng như thế.

Trong khi đó, một số giáo viên cũng có xu hướng “mặc định” coi là trẻ đã biết chữ trước khi vào lớp 1. Do vậy mà với tình hình hiện tại ở Việt Nam, cho trẻ học chữ trước khi vào lớp 1, khó có thể nói đây là điều tốt hay không tốt. Có lẽ mỗi gia đình cần đưa ra quyết định phù hợp cho mình, đặc biệt là tùy vào đặc điểm riêng của con.

Việc cho trẻ học trước lớp 1 thì đúng là không nên vì vô tình làm cho trẻ quen với tính tự mãn trong học tập, thiếu sáng tạo, trẻ dễ sinh tật lười học nhưng, hiện nay đâu phải đa số phụ huynh hiểu được điều này và đâu phải cô giáo dạy lớp 1 cũng hiểu được như vậy.

Hóa ra trẻ không được học chữ trước khi vào lớp 1 thì dễ thua bạn vì bạn đã học trước và hơn thế nữa cô giáo thường thiếu quan tâm đến các em yếu. Nói như vậy không phải là trách cô giáo mà do nguyên nhân nhiều phụ huynh chưa hiểu đã đưa trẻ học trước nên một số ít phụ huynh không cho trẻ học trước thì bị thua kém và đợi đến khi ngành giáo dục có biện pháp để giáo viên nói không với việc dạy chữ trước lớp 1.

Quan điểm chung của đa số phụ huynh là không dạy chữ trước để con có tuổi thơ không áp lực. Tuy nhiên để con học tốt thì trẻ cần nhận biết và thuộc lòng các mặt chữ cái và số trước khi vào lớp 1, nếu con chưa được học chữ, học số trước thì trẻ dễ bỡ ngỡ, bối rối, bị “đuối” sẽ rất khó đuổi kịp chương trình như hiện nay so với các bạn. Vì nhiều gia đình khác đều cho con đi học chữ trước.Đừng để đến lúc tận khi vào lớp 1 thì trẻ mới được làm quen với chữ cái và con số.

11.2 Mặt trái khi cho con học trước chương trình sắp vào lớp 1

Đối với học sinh lớp 1 mỗi bài học là một sự khám phá và trải nghiệm thực sự điều này giúp các em cảm thấy hứng thú và muốn tìm hiểu nhưng khi các em học trước hết rồi thì khi vào lớp 1 các em học lại sẽ cảm thấy đó là một sự lặp lại nhàm chán. Điều này sẽ tạo cho các em một thói quen chủ quan bởi vì không cần nghe cô giảng nữa cũng đã hiểu bài đó rồi và đó cũng là nguyên nhân để các em mất tập trung, nói chuyện riêng.

12. DẠY CON CHUẨN BỊ VÀO LỚP 1 CẦN DẠY NHỮNG GÌ?

1. Học thuộc bảng chữ cái

Bạn nên giúp bé cách phát âm chuẩn bảng chữ cái, điều này cũng khá đơn giản.

2. Dạy con chơi với các con chữ:

Bạn cho bé nhận biết các chữ cái ở ba kiểu viết thường, viết in hoa, viết nghiêng. Bạn cho con chơi nặn các chữ cái, đặc biệt là nặn để ghép tên của mình để bé nhận biết và thể hiện được tên mình giống như cho con hình thành “cái tôi” của mình vậy. Bạn dạy con biết cách cầm sách, dạy con học thuộc lòng những đoạn thơ, đoạn văn ngắn. Dạy con phân biệt hướng của các con chữ: Phải, trái, trên, dưới, dạy một số nét cơ bản: Nét khuyết, nét móc, nét thẳng, nét cong, nét móc hai đầu, chơi trò chơi đánh vần…

3. Biết viết tên mình

Đọc và viết là hai kỹ năng khó khăn khi bé bắt đầu làm quen với bảng chữ cái. Cách tốt nhất là bạn có thể trở thành cô giáo hoặc thuê gia gia sư tại gia cho bé.

4. Dạy con cách quan sát:

Quan sát tốt sẽ rất có lợi trong việc phát triển tư duy bạn nên dạy trẻ quan sát từ khi còn nhỏ. Ví dụ: Cho con quan sát cái bắp cải và tại sao các lá bắp cải lại cuộn vào nhau, lá ngoài cùng có màu xanh đậm hơn các lá bên trong hoặc khi cho bé đi chơi công viên, bạn đố bé tìm những loại hoa mọc trong bãi cỏ xem chúng thế nào, bạn chỉ vào những cây dây leo bám trên cây cổ thụ hỏi bé xem chúng sống được là nhờ đâu.

Những gì bé quan sát được về nhà mình tiếp tục giải thích cho bé thông qua sách vở và nhờ sự trợ giúp của anh Google. Không chỉ quan sát thiên nhiên, bạn cần hướng dẫn bé quan sát những hành vi, những hoạt động của mọi người xung quanh, chỉ cho bé thấy đâu là những việc làm tốt, những việc làm nào chưa tốt…Việc quan sát còn được thực hiện trên sách vở, ví dụ cho bé quan sát để tìm điểm khác biệt, để nhận xét…

Cách làm đó khiến cho việc quan sát như là một môn học cháu có thể quan sát bất cứ việc gì cháu thích và kể lại cho bạn nghe. Những điều quan sát đó sẽ giúp các bé sống chan hòa với thiên nhiên, với mọi người và sẵn sàng những trải nghiệm để bước vào lớp 1

5. Thuộc nhiều bài hát

Giai điệu và ngôn từ qua bài hát là cách thú vị giúp bé phát triển kỹ năng ngôn ngữ.

6. Dạy con các kĩ năng giao tiếp:

 Bước chân vào bậc tiểu học, bé phải làm quen với môi trường rộng lớn hơn so với khoảng thời gian bé học mẫu giáo. Để trẻ hòa nhập tốt, trẻ phải có các kĩ năng giao tiếp, những bé cởi mở, giỏi giao tiếp sẽ thích nghi với bạn bè, thầy cô nhanh hơn.

Bạn nên dạy bé cách nói lời cảm ơn, xin lỗi, cách giới thiệu bản thân, cách bày tỏ những ý kiến của mình… Tất cả những điều này phải làm thường xuyên theo từng ngày và thực hành ngay để dễ ghi nhớ.

7. Sử dụng máy vi tính
Bạn hoàn toàn có thể hướng dẫn bé 5, 6 tuổi sử dụng chuột, bàn phím hay các nút tắt, mở trên máy vi tính. Bé sẽ học rất nhanh và không bối rối khi phải tiếp xúc với máy vi tính sau này.

8. Sẻ chia với bạn bè, người khác

Nếu không biết chia sẻ bé sẽ trở nên ích kỷ, nghĩ mình là nhất và sẽ khó khăn khi vui chơi với các bạn ở lớp. Bé ích kỷ thường dễ bị cô lập và khó tiếp thu bài vở hơn các bạn khác.

9. Dạy bé biết cách tự chăm sóc bản thân

Nền giáo dục của Mỹ họ rất chú trọng dạy trẻ tính tự lập ngay khi trẻ còn rất nhỏ, họ quan niệm rằng xã hội cạnh tranh khốc liệt đứa trẻ tự lập sẽ là đứa trẻ tự tin, dũng cảm và thành công hơn sau này.
Bạn có thể để bé tự lập trong việc mặc quần áo, đội mũ, đi tất, đi giày. Nếu không bé sẽ không biết xử lý thế nào nếu chẳng may bị tuột dây giày hay cúc áo ở lớp.

10. Dạy con cách cảm nhận:

Dạy bé cảm nhận về cuộc sống xung quanh, cái hay, cái đẹp của một câu thơ, một đoạn thơ hay một cảnh sắc thiên nhiên mà bé quan sát được. Bạn nên cho bé học thuộc lòng một đoạn thơ ngắn rồi giải thích các câu chữ trong đó cho bé thấy cái hay của nó.

11. Tìm cho bé một người (nhóm) bạn thân

Có một người bạn để tâm tình hàng ngày cũng đóng vai trò quan trọng. Vui chơi cùng các bạn cùng lứa không những giúp bé cân bằng tâm lý, thoải mái tinh thần mà thông qua những người bạn, cha mẹ cũng có thể biết được những rắc rối bé đang gặp phải để kịp thời can thiệp.

 12. Dạy con cách làm việc nhóm:

Bạn có thể chơi các trò chơi với các bạn sóc, thỏ… trong đó mỗi hôm một bạn sẽ giao nhiệm vụ gì đó và “cả nhóm” cùng hoàn thành. Có hôm bé là người chủ trì nhưng cũng có hôm “bạn Thỏ” giao nhiệm vụ. Qua đó, bạn hướng dẫn bé cách nêu nhiệm vụ, cách thực hiện nhiệm vụ và báo cáo kết quả. Thực tế có nhiều bé rất thông minh nhưng không hợp tác với bạn nên bé cũng gặp những khó khăn trong công việc.

13. Biết sáng tác truyện

Nên tạo thói quen kể chuyện cho bé trước giờ đi ngủ hàng ngày. Tiếp đến, bạn có thể gợi ý để bé biết cách xây dựng những câu chuyện theo trí tưởng tượng của bé. Bạn chỉ nên đưa cho bé một vài mẫu nhân vật, tình tiết và để bé hoàn thiện câu chuyện theo cách riêng của mình.

14. Hoàn thành công việc

Bạn nên rèn cho bé kỹ năng hoàn thành công việc theo yêu cầu. Bé buộc phải đánh răng, rửa mặt khi ngủ dậy hoặc thu dọn đồ chơi sau khi chơi xong. Thói quen này rất hữu ích sau này khi bạn yêu cầu bé phải hoàn thành hết những bài tập cô giáo giao cho mới được đi ngủ.

15. Dạy con cách ngồi học đúng tư thế:

Đây là điều hết sức quan trọng, ngồi học đúng tư thế không chỉ giúp cho các bé học hiệu quả hơn mà còn giữ gìn đôi mắt. Dạy bé tư thế ngồi đúng, tư thế cầm bút. Cứ ngồi vào bàn là ngồi theo đúng cách, kể cả để vẽ hay tô màu.

16. Tham gia trò chuyện cùng người nhà

Gia đình là môi trường quan trọng nhất với sự phát triển của bé. Dù bận rộn đến mấy, bạn cũng nên thu xếp thời gian để cùng ăn tối, xem tivi, nấu ăn hay làm việc nhà với bé. Nhấn mạnh với bé rằng, bé có thể chia sẻ hay trao đổi về bất kỳ điều rắc rối nào xảy ra ở lớp sau này.

17. Dạy con xây dựng khả năng tập trung

Ở độ tuổi mẫu giáo, bé thường làm những việc theo ý mình thích. Chẳng hạn, bé sẽ bỏ dở bức tranh đang vẽ để xem phim hoạt hình. Tính cách này không tốt nếu bé đi học mà thiếu tập trung vào bài giảng, dạy con xây dựng khả năng tập trung để giúp bé có thể ngồi tập trung trong suốt cả thời gian một tiết học

18. Học đếm số

Bé có thể làm theo đúng những yêu cầu của bạn như “Con đặt 3 quả táo vào đĩa giúp bạn” hoặc trả lời chính xác những câu hỏi có liên quan đến số đếm như “Nhà mình có bao nhiêu người?”… Đếm số là cách giúp bé tăng cường trí nhớ và nhanh tiếp thu môn học có liên quan đến con số ở trường.

19. Phân biệt được quá khứ và tương lai

Bạn nên giúp bé hiểu được khái niệm chỉ thời gian đơn giản như ngày hôm qua, hôm nay, ngày mai hay tuần trước, tuần tới… Khi đi học, bé sẽ phải làm quen với thời khóa biểu, vì vậy, giúp bé nhận diện được thời gian sẽ giúp ích cho bé.

20. Dạy bé cách đặt câu hỏi

Bé thích tò mò hỏi về nhiều thứ xung quanh mình nhưng cách diễn đạt thường chưa chuẩn xác. Bạn nên dạy bé cách đặt câu hỏi chính xác và dễ hiểu hơn. Đồng thời bạn cũng nên khuyến khích để bé tự tin khi bày tỏ những vấn đề còn thắc mắc. Để bé hiểu rằng, bé có thể hỏi cha mẹ, bạn bè hay thầy cô giáo những điều bé muốn tìm hiểu.

21. Nhận biết thế giới tự nhiên

Chia các loài vật, cây cối, hoa cỏ thành những nhóm riêng biệt để bé dễ nhớ như nhóm động vật ăn thịt, nhóm động vật ăn cỏ, nhóm cây có quả ăn được, nhóm cây có quả không ăn được… Cách này giúp bé phát triển tư duy so sánh, tổng hợp.

22. Chơi xếp hình

Xếp hình là trò chơi trí tuệ phù hợp với lứa tuổi của bé (3-6 tuổi). Trò chơi này còn giúp bé phát triển tư duy logic, vì vậy, bé cũng thông minh hơn khi bước vào lớp 1.

23. Vận động, tập thể dục mỗi ngày

Lịch học ở bậc tiểu học sẽ nặng hơn ở lớp mẫu giáo. Nếu bé không có sức khỏe tốt, bé sẽ mệt mỏi, buồn chán và học kém. Bạn nên hình thành cho bé thói quen hoạt động ngoài trời như vui chơi, đạp xe trong công viên, vừa giúp bé khỏe mạnh, dẻo dai vừa giúp tinh thần bé được minh mẫn.

24. Nhận biết các loại thức ăn không tốt cho sức khỏe

Dạy bé phân biệt những loại thực phẩm an toàn và những loại có hại cho sức khỏe, đồng thời bạn nên khuyến khích bé ăn đa dạng chất. Không nên cố nhét thêm bánh, kẹo ngọt trong túi quần để bé tiện lợi khi ăn vặt.

25. Chơi các trò chơi về lớp học:

Bạn có thể vai cô giáo còn bé làm học sinh. Bạn sẽ dạy bé một điều gì đó, bé sẽ học cách giơ tay phát biểu, cách trình bày vấn đề… Cũng có khi bé làm giáo viên còn bạn là học trò.

26. Chuẩn bị tâm lý đến trường.

Việc chuẩn bị một tâm lý thoải mái để trẻ đến trường sẽ giúp trẻ xóa tan những bỡ ngỡ, e ngại ban đầu. Bạn có thể giúp bé làm việc này như sau:

Nói chuyện về trường học:

Bạn có thể nói chuyện với con vào buổi tối, khi hai mẹ con đi dạo hoặc trước khi lên giường đi ngủ. Bạn nói về những quy định, những điều khác biệt ở trường tiểu học, những quy tắc mà mỗi học sinh phải thực hiện, những niềm vui có được khi đến trường.

Trong đó bạn nhấn mạnh đến việc “khám phá”. Cháu sẽ khám phá ra nhiều điều mới lạ, biết đọc, biết viết. Bé có thể đọc cho mẹ nghe truyện, không cần nhờ ai đọc nữa. Bé có thể viết thư cho mẹ mỗi khi mẹ đi xa…

Bạn chỉ nên nói những điều liên quan đến bản thân bé. Bé sẽ có được những thú vị gì khi đi học, về niềm vui của bé khi khôn lớn, về niềm vui của cha, mẹ khi chứng kiến sự trưởng thành của con.

- Cùng con làm thời khóa biểu, trang trí bàn học, chuẩn bị sách vở…Những việc làm này giúp con có tâm lý phấn khởi, cảm thấy việc đi học là một sự kiện “trọng đại”.

13. DẠY TRẺ SẮP VÀO LỚP 1

1. Nếu có thời gian nghiên cứu và học hỏi kiến thức từ sách, hoặc nghiên cứu có bài viết chia sẽ trên mạng bạn có thể hoàn toàn tự mình định hướng và hướng dẫn cho bé học mà không cần phải cho bé đến trường hoặc học ở lớp dạy thêm nào cả mà vẫn hiệu quả và gắn kết hơn tình cảm giữa bạn và cháu.

2. Cho cháu học một lớp học tập trung ở trường.

3. Cho cháu học với gia sư dạy cho bé chuẩn bị vào lớp 1 tại nhà, giáo viên sẽ đến tận nhà để dạy cho cháu.

14. NHỮNG TRĂN TRỞ CỦA CÁC BẬC PHỤ HUYNH KHI CON CHUẨN BỊ VÀO LỚP 1

Vào lớp 1 là bước ngoặt lớn trong cuộc đời trẻ, đây là giai đoạn bé có sự thay đổi lớn khi chuyển từ môi trường mầm non chỉ biết chơi đùa sang môi trường nề nếp của việc học tập. Cùng với niềm hào hứng trước bước ngoặt mới: con vào lớp 1, trước ngưỡng cửa lớn của cuộc đời trẻ, không ít phụ huynh tỏ ra băn khoăn ngổn ngang trăm bề với những nỗi lo.

1. Bé có theo kịp việc học không?, Con có theo kịp bạn bè không?

2. Trẻ chưa biết đọc, biết viết làm sao vào lớp 1?

3. Mệt mỏi chọn trường, “chấm” lớp cho con vào lớp 1, làm sao để chọn được một ngôi trường tốt cho con?

4. Đau đầu chuyện luyện chữ, dạy toán cho con

5. Rèn kỹ năng sống, cách tự phục vụ cho con trước khi vào lớp 1

6. Con có bị bạn bè ăn hiếp không?

7. Cho bé học chữ ở đâu

Thấu hiểu những băn khoăn của các bậc phụ huynh, với mong muốn giúp các bậc phụ huynh có sự chuẩn bị chu đáo, phù hợp nhất khi cho con vào lớp 1 trung tâm gia sư trung tâm gia sư Tâm Tài đức cung cấp dịch vụ:

15. GIA SƯ CHO TRẺ CHUẨN BỊ VÀO LỚP 1

Đội ngũ giáo viên cho trẻ chuẩn bị vào lớp 1 của trung tâm gia sư Tâm Tài Đức tốt nghiệp đúng chuyên nghành giáo dục tiểu học, có phương pháp sư phạm và kinh nghiệm đứng lớp trong thời gian dài, hoạt bát, năng động, sáng tạo trong cách nghĩ, cách dạy dạy, yêu trẻ, hiểu tâm lý trẻ sẽ giúp trẻ:

1. Học thuộc bảng chữ cái, giúp bé biết cách phát âm chuẩn bảng 24 chữ cái.

2. Dạy trẻ chơi với các con chữ:

Cô giáo sẽ cho bé nhận biết các chữ cái ở ba kiểu viết thường, viết in hoa, viết nghiêng. Dạy con biết cách cầm sách, dạy con học thuộc lòng những vè, đồng dao, đoạn thơ, đoạn văn ngắn. Dạy con phân biệt hướng của các con chữ: Phải, trái, trên, dưới, dạy một số nét cơ bản: Nét khuyết, nét móc, nét thẳng, nét cong, nét móc hai đầu, chơi trò chơi đánh vần…

gia su cho be chuan bi vao lop 1

3. Dạy bé biết viết tên mình

4. Dạy con cách quan sát:

Quan sát tốt sẽ rất có lợi trong việc phát triển tư duy bạn nên dạy trẻ quan sát từ khi còn nhỏ. Không chỉ quan sát thiên nhiên, giáo viên sẽ hướng dẫn bé quan sát những hành vi, những hoạt động của mọi người xung quanh, chỉ cho bé thấy đâu là những việc làm tốt, những việc làm nào chưa tốt…
Giúp cháu có thể quan sát bất cứ việc gì cháu thích. Những điều quan sát đó sẽ giúp các bé sống chan hòa với thiên nhiên, với mọi người và sẵn sàng những trải nghiệm để bước vào lớp 1

5. Giúp bé thuộc nhiều bài hát vì giai điệu và ngôn từ qua bài hát là cách thú vị giúp bé phát triển kỹ năng ngôn ngữ.

6. Gia sư sẽ rèn luyện cho con các kĩ năng giao tiếp: Kĩ năng giao tiếp, những bé cởi mở, giỏi giao tiếp sẽ thích nghi với bạn bè, thầy cô nhanh hơn.

Gia sư sẽ dạy bé cách nói lời cảm ơn, xin lỗi, cách giới thiệu bản thân, cách bày tỏ những ý kiến của mình… Tất cả những điều này sẽ làm thường xuyên theo từng ngày và thực hành ngay để dễ ghi nhớ.

7. Dạy bé sử dụng máy tính: Biết cách sử dụng bàn phím, các nút tắt, mở trên máy vi tính để bé không bối rối khi phải tiếp xúc với máy vi tính sau này.

8. Dạy bé biết cách chia sẻ chia với bạn bè, người khác: Nếu không biết chia sẻ bé sẽ trở nên ích kỷ, nghĩ mình là nhất và sẽ khó khăn khi vui chơi với các bạn ở lớp. Tính ích kỷ thường dễ bị cô lập và khó tiếp thu bài vở hơn các bạn khác.

9. Giáo viên sẽ dạy bé biết cách tự chăm sóc bản thân để tạo cho trẻ tính tự lập như việc mặc quần áo, đội mũ, đi tất, đi giày. Nếu không bé sẽ không biết xử lý thế nào nếu chẳng may bị tuột dây giày hay cúc áo ở lớp.

10. Giáo viên sẽ dạy con cách cảm nhận về cuộc sống xung quanh, cái hay, cái đẹp của một câu thơ, một đoạn thơ hay một cảnh sắc thiên nhiên mà bé quan sát được. Giáo viên sẽ cho bé học thuộc lòng một đoạn thơ ngắn rồi giải thích các câu chữ trong đó cho bé thấy cái hay của nó.

11. Dạy bé cách làm việc nhóm, giúp bé thiết lập được mối quan hệ với các bạn khi vào học lớp 1

12. Giáo viên sẽ rèn chuyện cho bé thói quen hoàn thành công việc. Thói quen này rất hữu ích sau này khi bạn yêu cầu bé phải hoàn thành hết những bài tập cô giáo giao.

13. Dạy bé cách ngồi học đúng tư thế, đây là điều hết sức quan trọng, ngồi học đúng tư thế không chỉ giúp cho các bé học hiệu quả hơn mà còn giữ gìn đôi mắt. Dạy bé tư thế ngồi đúng, tư thế cầm bút. Cứ ngồi vào bàn là ngồi theo đúng cách, kể cả để vẽ hay tô màu.

14. Dạy con xây dựng khả năng tập trung để giúp bé có thể ngồi tập trung trong suốt cả thời gian một tiết học

15. Học đếm số: Đếm số là cách giúp bé tăng cường trí nhớ và nhanh tiếp thu môn học có liên quan đến con số ở trường.

16. Phân biệt được quá khứ và tương lai

Cô giáo sẽ giúp bé hiểu được khái niệm chỉ thời gian đơn giản như ngày hôm qua, hôm nay, ngày mai hay tuần trước, tuần tới… Khi đi học, bé sẽ phải làm quen với thời khóa biểu, vì vậy, giúp bé nhận diện được thời gian sẽ giúp ích cho bé.

17. Dạy bé cách đặt câu hỏi

Bé thích tò mò hỏi về nhiều thứ xung quanh mình nhưng cách diễn đạt thường chưa chuẩn xác. Giáo viên dạy bé cách đặt câu hỏi chính xác và dễ hiểu hơn. Đồng thời khuyến khích để bé tự tin khi bày tỏ những vấn đề còn thắc mắc. Để bé hiểu rằng, bé có thể hỏi cha mẹ, bạn bè hay thầy cô giáo những điều bé muốn tìm hiểu.

18. Nhận biết thế giới tự nhiên

Giáo viên sẽ chia các loài vật, cây cối, hoa cỏ thành những nhóm riêng biệt để bé dễ nhớ như nhóm động vật ăn thịt, nhóm động vật ăn cỏ, nhóm cây có quả ăn được, nhóm cây có quả không ăn được… Cách này giúp bé phát triển tư duy so sánh, tổng hợp.

19. Giáo viên sẽ giúp bé nhận biết, phân biệt những loại thực phẩm an toàn và những loại có hại cho sức khỏe, đồng thời khuyến khích bé ăn đa dạng chất. Không nên ăn vặt quá nhiều bánh, kẹo ngọt.

20. Giáo viên sẽ cùng bé chơi các trò chơi về lớp học: Gia sư là cô giáo còn bé là học sinh. Giáo viên sẽ dạy bé một điều gì đó, bé sẽ học cách giơ tay phát biểu, cách trình bày vấn đề… Cũng có khi bé làm giáo viên còn cô là học trò.

21. Cô sẽ chuẩn bị tâm lý đến trường cho trẻ:

Giúp trẻ xóa tan những bỡ ngỡ, e ngại ban đầu. Giáo viên sẽ nói chuyện về trường học, về những quy định, những điều khác biệt ở trường tiểu học, những quy tắc mà mỗi học sinh phải thực hiện, những niềm vui có được khi đến trường. Đi học sẽ khám phá ra nhiều điều mới lạ, biết đọc, biết viết. Bé có thể đọc cho mẹ nghe truyện, không cần nhờ ai đọc nữa. Bé có thể viết thư cho mẹ mỗi khi mẹ đi xa…

22. Giúp bé làm thời khóa biểu, trang trí bàn học, chuẩn bị sách vở…Những việc làm này giúp bé có tâm lý phấn khởi, cảm thấy việc đi học là một sự kiện “trọng đại”.

16. GIA SƯ CHO HỌC SINH CẤP 1-TIỂU HỌC

Các môn học và hoạt động bắt buộc ở bậc tiểu học gồm có toán, tiếng Việt, ngoại ngữ (ở lớp 3, 4, 5), đạo đức (thay cho môn giáo dục lối sống trong dự thảo cũ), tự nhiên và xã hội của lớp 1, 2, 3 (thay cho môn cuộc sống quanh ta), khoa học của lớp 4, 5 (thay cho tìm hiểu tự nhiên), lịch sử và địa lý lớp 4, 5 (thay cho tìm hiểu xã hội), tin học và công nghệ ở lớp 4, 5 (thay cho môn tìm hiểu công nghệ và tìm hiểu tin học), giáo dục thể chất, nghệ thuật, hoạt động trải nghiệm (thay cho tên hoạt động trải nghiệm sáng tạo).

16.1 NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH CẤP 1

1. Bé có trí nhớ kém, không có khả năng nhớ và tiếp thu kiến thức trong một khoảng thời gian nhất định

2. Bé có tính trì hoãn công việc không bao giờ học và làm bài ngay cho đến khi mọi việc đã quá trễ

3. Tính lười biếng dễ bị hấp dẫn, lôi kéo vào những hoạt động khác, khó tập trung được cho việc học

4. Nghiện trò chơi điện tử, xem tivi, internet quá nhiều

5. Gặp khó khăn trong việc hiểu bài giảng khi không tìm hiểu trước bài học mà giáo viên sẽ dạy

6. Dễ bị xao lãng

7. Khả năng tập trung ngắn hạn

8. Mơ màng trong lớp học

9. Sợ học hành và thi cử

10. Thường phạm lỗi do bất cẩn

11. Chịu áp lực từ gia đình, nhà trường

12. Có quá nhiều thứ để học và quá ít thời gian do không biết cách sắp xếp ưu tiên công việc

13. Không có mục tiêu động lực học

14. Không tự chủ, dễ dàng bỏ cuộc

15. Đổ lỗi cho thầy cô dạy không lôi cuốn do không có kĩ năng tự học tốt

16. Không có hứng thú với môn học vì học môn đó kém

16.2 CÁC MÔN HỌC NÀO CẦN THIẾT CHO TRẺ HỌC CẤP 1-TIỂU HỌC HỌC VỚI GIA SƯ?

1. Toán, tiếng Việt, rèn chữ, cho trẻ sắp vào lớp 1 và học sinh khối cấp 1-Tiểu học đáp ứng yêu cầu tuyển sinh của các trường.

2. Các môn ngoại ngữ : Tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Nhật, Tiếng pháp, Tiếng Hàn, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha... cho thiếu nhi theo giáo trình của trường, của các trung tâm ngoại ngữ hoặc theo chuyên đề vỡ lòng và nâng cao lòng cho thiếu nhi tuỳ theo trình độ hiện tại của từng bé.

3. Gia sư các môn năng khiếu: Đàn Organ, Piano, Guitar, Đàn Tranh, Đàn Bầu, Đàn Mandolin, Violin, vẽ mỹ thuật, thủ công ... cho các bé tiểu học.

4. Gia sư kiến thức môn tiếng Việt cho các bé học sinh trường quốc tế không được học tiếng Việt tại trường hoặc tiếng Việt của các bé còn kém do được giảng dạy tiếng Việt rất ít khi học ở trường.

5. Gia sư cho trẻ tự kỷ, chậm ngôn ngữ, chậm phát triển giúp các bé sớm hoà nhập như bảo trẻ bình thường khác.

6. Gia sư tiếng Việt và các môn ngoại ngữ cho các bé người nước ngoài.

7. Gia sư cho trẻ chuẩn bị vào lớp 1 và các khối lớp 1,2,3,4,5, ôn luyện thi vào lớp 6 cho học sinh cuối cấp

8. Dạy báo bài: Hướng dẫn bé làm bài học bài và chuẩn bị bài vở trước khi bé đến lớp.

16.3 NHỮNG ĐIỀU CẦN DẠY TRẺ:

Gia sư sẽ dạy bé :

1. Đúng chương trình cải cách mới, theo sát giáo trình của trường, theo sổ báo bài của từng khối lớp.

2. Dạy từ cơ bản đến nâng cao, lấy lại kiến thức cho học sinh yếu kém.

3. Bồi dưỡng, nâng cao cho học sinh khá giỏi.

4. Chuẩn bị kiến thức cho học sinh lớp cuối cấp ôn thi chuyển cấp, thi tuyển sinh vào trường chuyên và chuyên năng khiếu.

5. Giáo viên bước đầu sẽ hướng dẫn cho các cháu những việc nhỏ nhất từ cách ngồi học, cách cầm bút cho tới việc phân bố thời gian học bài hợp lý để đưa các em dần vào nề nếp học tập nghiêm túc.

6. Cung cấp những kiến thức cơ bản trong chương trình tiểu học, bám sát chương trình học của các em ở trên lớp.

7. Giúp các em củng cố những kiến thức cũ và truyền dạy các kiến thức mới.

16.4 ĐỘI NGŨ GIA SƯ CHO HỌC SINH TIỂU HỌC:

1. Gia sư chuẩn tác phong sư phạm

Gia sư tiểu học luôn giữ đúng chuẩn mực sư phạm trong mọi hành vi, cách cư xử đối với học sinh. Mà trong đó những tác phong nền tảng phải là sự chuẩn mực, nhã nhặn, từ tốn, và khả năng xử lý các tình huống sư phạm một cách linh hoạt. Để hình thành, phát triển nhận thức và là hình mẫu để học sinh noi theo

2. Kỹ năng giao tiếp của gia sư với học sinh

Có kỹ năng giao tiếp tốt, giáo viên cho học sinh tiểu học phải giao tiếp với không chỉ đồng nghiệp, lãnh đạo nhà trường, học sinh mà còn với phụ huynh. Nhờ có kỹ năng này giáo viên sẽ biết lựa chọn một phong cách giao tiếp phù hợp để vừa duy trì được mối quan hệ tốt với học sinh và phụ huynh vừa giữ đúng tác phong sư phạm của mình.

3. Có kỹ năng viết chữ, trình bày bảng: Điểm nổi bật của giáo viên tiểu học so với giáo viên các bậc học khác, phải có kỹ năng viết đúng, viết đẹp, trình bày bảng khoa học, thẩm mỹ cho học sinh.

4. Chuẩn kỹ năng mềm

Giáo viên có kỹ năng mềm để hướng dẫn và giúp các bé hình thành và phát triển những đức tính tốt cần thiết trong học tập vui chơi và cuộc sống của bé sau này

5. Có kỹ năng ngôn ngữ sư phạm: Sử dụng ngôn ngữ bảo đảm tính sư phạm, giản dị, trong sáng phù hợp độ tuổi các em.

16.5 HIỆU QUẢ MANG LẠI KHI HỌC VỚI GIA SƯ:

1. Giúp các bé có trí nhớ kém, không có khả năng nhớ và tiếp thu kiến thức theo kịp bài vở và chương trình học ở trường

2. Giúp các bé có tính trì hoãn công việc học và làm bài ngay khi có bài về nhà cần giải quyết hình thành thói quen có trách nhiệm với việc học của mình

3. Giúp các bé có tính lười biếng dễ bị hấp dẫn, lôi kéo vào những hoạt động khác, khó tập trung được cho việc học trẻ nên tậ trung hơn và tổ chức thời gian biểu hợp lý cho việc học tập và vui chơi thích hợp cho bé

4. Nếu các bé nghiện trò chơi điện tử, xem tivi, internet quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến kết quả hoc tập giáo viên sẽ giúp cháu điều chỉnh, giúp cháu biết cân nhắc việc nào ưu tiên làm trước và những việc nào không quan trọng sẽ làm sau

5. Gia sư sẽ giúp các bé chuẩn bị bài và xem bài trước khi đến lớp giúp bé hiểu, nhớ đầy đủ và chính xác bài học mà thầy cô sẽ giảng ở trường.

6. Giúp các bé dễ bị xao lãng, khả năng tập trung ngắn hạn, mơ màng trong lớp học nhanh chóng khắc phục điểm yếu của mình, nhận thấy được mục đích và tìm lại động lực học tập cho các con.

7. Sợ học hành và thi cử sẽ bị đẩy lùi nhờ sự gia tăng kiến thức một cách thường xuyên và liên tục khi các bé hiểu bài và làm được bài thì điểm số sẽ được nâng lên giúp bé lấy lại sự tự tin và yêu thích học hơn thì áp lực của học hành và thi cử sẽ trở thành niềm vui cho bé khi bé đạt được điểm số cao sẽ được bạn bè nể phục.

8. Thường phạm lỗi do bất cẩn sẽ được giáo viên thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở và giúp bé khắc phụ

9. Chịu áp lực từ gia đình, nhà trường do không hoàn thành tốt công việc của mình giáo viên sẽ tìm ra nguyên nhân và những lỗi kiến thức trong quá trình học để giúp bé cải thiện

10. Bé có quá nhiều thứ để học và quá ít thời gian do không biết cách sắp xếp ưu tiên công việc, nên bé không biết phải bắt đầu từ đâu việc gì nên làm trước việc nào sẽ làm sau, giáo viên sẽ giảng dạy cho bé hiểu cách thức xem xét và phân bổ thời gian và thứ tự ưu tiên cho công việc thật hợp lý.

11. Giúp các cháu không có mục tiêu động lực học tập hiểu tầm quan trọng của việc học và học để làm gì? giúp các bé tìm thấy niềm vui và sự ngưỡng mộ của mọi người khi việc học được cải thiện từ đó giúp bé tìm thấy động lực học tập cho mình.

12. Các bé không tự chủ, dễ dàng bỏ cuộc do bé không tin vào bản thân và thiếu kiên nhẫn rất nguy hiểm cho thành công sau này của bé sẽ được giáo viên tìm hiểu nguyên nhân do đâu để từ đó giúp bé khắc phục.

13. Giúp bé học tập tốt hơn, hiểu bài và làm bài đầy đủ bé sẽ không đổ lỗi cho thầy cô dạy không lôi cuốn do không có kĩ năng tự học tốt, thầy cô sẽ yêu mến bé hơn và ngược lại bé sẽ tôn trọng thầy cô giúp hình thành mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa thầy và trò hình kỹ năng học tập và làm việc nhóm sau này cho trẻ

16. Bé Không có hứng thú với môn học vì học môn đó kém giáo viên sẽ giúp bé lấy lại kiện thức căn bản và nâng dần lên cho bé tránh việc học lệch và những môn học này có thể sẽ kéo lùi thành tích học tập của bé.

17. Giáo viên sẽ giúp con cải thiện điểm số của nhiều môn học.

18. Giáo viên sẽ soạn giáo trình các bài học có thể được tùy chỉnh để phù hợp với mỗi học sinh đặc biệt cho học sinh nào có bị rối loạn học tập, chẳng hạn như chứng khó đọc hoặc chứng khó tiếp thu

19. Cơ sở dạy học một-một khoảng thời gian một học sinh sẽ nhận được từ một giáo viên tăng lên. Giáo viên có thể tập trung sự chú ý của họ vào một học sinh, người dạy kèm có thể đánh giá tốt hơn và tập trung cải thiện các điểm yếu cho học sinh.

20. Giúp học sinh tự tin hơn: Học 1 kèm 1 giữa giáo viên và học sinh sẽ làm việc chặt chẽ hơn và phát triển mối quan hệ tốt hơn. Với trẻ nhút nhát, trong môi trường học tập với ít người hơn cũng có thể giúp bé chứng tỏ bản thân vì ít chịu áp lực từ bạn bè và có thể hỏi và được giáo viên giải đáp ngay.

21. Giúp học sinh hoàn thành hiệu quả bài tập: Bài tập ở nhà có thể rất nhàm chán và đôi khi gây khó chịu cho học sinh. Gia sư dạy kèm có thể giúp học sinh tập trung và sẽ đảm bảo rằng bài tập về nhà không chỉ được hoàn thành tốt hơn mà còn giúp học sinh hiểu được những điều cần học từ những bài tập đó.

22. Gia sư có thể mang lại hiệu quả trong việc chuẩn bị bài kiểm tra. Những lời khuyên và sự hỗ trợ mà họ cung cấp có thể khắc phục những điểm yếu trong kiến thức của học sinh.

23. Linh hoạt và dễ dàng: Hình thức học tập linh hoạt và thuận tiện. Gia sư sẽ đến nhà học sinh, giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian di chuyển cho cả học sinh và phụ huynh. Việc sắp xếp một thời khóa biểu học tập thích hợp cũng dễ dàng đạt được. Bên cạnh đó với sự ra dịch vụ gia sư trực tuyến, học sinh có thể học ở bất cứ đâu và mọi lúc các em muốn.

 24. Tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui hứng thú học tập cho học sinh.

17. GIA SƯ CHO HỌC SINH CẤP 2

Các môn học ở bậc trung học cơ sở:

    1. Toán học
    2. Vật lý
    3. Hóa học (dành cho học sinh lớp 8, 9)
    4. Sinh học
    5. Công nghệ
    6. Ngữ văn
    7. Lịch sử
    8. Địa lý
    9. Giáo dục công dân
    10. Ngoại ngữ (Anh, Pháp, Nga, Trung, Nhật)
    11. Thể dục
    12. Âm nhạc
    13. Mỹ thuật
    14. Tin học
    15. Hướng nghiệp dạy nghề (lớp 8, 9)
    16. Tự chọn
    17. Giáo dục hướng nghiệp (lớp 9)

17.1 TRUNG TÂM GIA SƯ TÂM TÀI ĐỨC GIA SƯ CHO HỌC SINH CẤP 2

Sau những năm học cấp một với những kiến thức cơ bản nhất, các em học sinh bắt đầu bước vào cấp hai để làm quen với khối lượng kiến thức cao hơn, là nền tảng giúp các em vượt qua kì thi tuyển vào cấp ba cũng như bước tiếp vào ngôi trường Đại học với bao mơ ước.

Như vậy, những năm học cấp hai, các em học sinh đã bắt đầu trưởng thành hơn, có thể tự tìm cho mình phương pháp học để đạt hiệu quả cao. Do đó, nhiều em học sinh đã lựa chọn việc tự học tại nhà với sự hướng dẫn của gia sư, giúp các em có thể học và nắm bắt một cách kĩ càng hơn về những kiến thức trên lớp.

17.2 HỌC SINH CẤP 2 THƯỜNG HỌC VỚI GIA SƯ NHỮNG MÔN NÀO?

Đối với học sinh lớp 6, 7 thường học gia sư các môn như: Toán, Anh Văn, Ngữ Văn, Vật Lý, ngoại ngữ: Pháp, Nga, Trung, Nhật...

Đối với học sinh lớp 8, 9 thường học gia sư các môn như: Toán,Vật Lý, Hóa Học, Tiếng Anh, Ngữ Văn, ngoại ngữ: Pháp, Nga, Trung, Nhật...

Tùy theo học lực của từng học sinh cụ thể, các em yếu môn nào và những môn học nào các em cần củng cố kiến thức thì các bậc phụ huynh sẽ đăng ký tìm gia sư dạy cho con những môn học đó

17.3 NHỮNG KHÓ KHĂN MÀ CON GẶP PHẢI KHI HỌC CẤP 2

Con bạn đang gặp nhiều bỡ ngỡ với sự thay đổi môi trường, bạn bè, thầy cô, phương pháp học khi chuyển từ khối cấp 1 sang cấp 2 trong việc hòa nhập và tiếp thu những kiến thức mới

Khối cấp 2 với sự xuất hiện của môn Toán,Vật Lý, Hóa Học, Tiếng Anh, Ngữ Văn, ngoại ngữ: Pháp, Nga, Trung, Nhật...Khối lượng kiến thức nhiều khiến trẻ không kịp tiếp thu. Cùng với nhiều áp lực thi cử, sự thay đổi tâm sinh lý tuổi mới lớn cũng là một trong những điều sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng tiếp thu kiến thức của con.

Con không tiến bộ mặc dù dành nhiều thời gian học do chưa có một phương pháp học tập hiệu quả và hợp lý.

Con học sa sút, không hứng thú với việc học, cảm thấy khó chịu khi nhắc đến việc học và điểm số của con

Sự thay đổi liên tục chương trình học, phải chạy theo thành tích học tập, áp lực học hành và thi cử làm con căng thẳng và mất phương hướng

Vì thế, việc tìm gia sư dạy kèm cho các em học sinh cấp 2 là điều hợp lý và nên làm cho con nhằm giúp con nắm củng cố và vững kiến thức để con mạnh dạn và tự tin theo kịp tiến độ học tập trên lớp và bạn bè

17.4 TẠI SAO NÊN THUÊ GIA SƯ DẠY CẤP 2 TẠI TRUNG TÂM GIA SƯ TÂM TÀI ĐỨC?

 Vì công ty gia sư Tâm Tài Đức luôn giúp các bậc phụ huynh tuyển gia sư dạy kèm tại nhà là những giáo viên giỏi, có chuyên môn cao, được tuyển chọn và sàng lọc liên tục để chọn lựa được những gia sư tốt nhất về mặt kiến thức, chuyên môn, tác phong sư phạm và đạo đức chuẩn mực của người một người thầy

17.5 LỢI ÍCH KHI CHO CON HỌC VỚI GIA SƯ CẤP 2

Hình thức 1 kèm 1 là phương pháp học phù hợp và hiệu quả nhất gia tăng sự tương tác giữa giáo viên và học sinh

Môi trường học thoải mái, thân thiện, không áp lực, không gò bó

Con nhanh chóng lấy lại được kiến thức đang bị hỏng, làm quen và tiếp thu với những kiến thức mới, trãi nghiệm phương pháp học tập hiệu quả nhất giúp các em cháu ngày càng tiến bộ hơn trong học tập.

Con sẽ được hướng dẫn những phương pháp học tập hiệu quả và tìm được phương pháp phù hợp nhất cho riêng mình

Có được vốn kiến thức sâu rộng về môn học mà các em có nhu cầu học bổ sung và nâng cao.

Cải thiện học lực một cách nhanh chóng, giúp các em bắt kịp kiến thức trên lớp.

Giúp các em học sinh mất căn bản, yếu kém lấy lại kiến thức căn bản nhanh nhất.

Giúp các em học sinh khá, giỏi nâng cao kiến thức chuẩn bị cho các bài kiểm tra trên lớp, các kỳ thi học kỳ, các kỳ thi tốt nghiệp THCS chuyển sang THPT, các kỳ thi học sinh giỏi, ôn thi vào các trường chuyên, lớp chọn

Nâng cao kiến thức môn học, giúp các em đạt được điểm số cao trên lớp cũng như các bài kiểm tra học kì.

Hướng dẫn các kĩ năng làm bài, các bí quyết học và ghi nhớ các kiến thức lý thuyết, mang đến cho các em sự tự tin về năng lực của bản thân.

Hệ thống lại kiến thức, chú trọng những vấn đề trọng tâm nhằm định hướng việc ôn tập cho các em, là bước chuẩn bị quan trọng cho việc luyện thi vào lớp 10.

Thông qua những mục tiêu nhất định về quá trình dạy và học, chúng tôi cam đoan sẽ đem đến cho các em học sinh chất lượng học tốt nhất. Không những chỉ ở các thành phố lớn như TPHCM, Hà Nội...mà với quy mô hoạt động rộng khắp cả nước nhằm đáp ứng mọi nhu cầu tìm gia sư của các bậc phụ huynh và các em học sinh ở những khu vực khác nhau.

17.6 ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN GIỎI CHUYÊN DẠY CHO HỌC SINH CẤP 2
      
Đội ngũ gia sư dạy cho học sinh cấp 2 của trung tâm gia sư Tâm Tài Đức là giáo viên tốt nghiệp đúng chuyên nghành, có kiến thức chuyên môn và phương pháp sư phạm, có kinh nghiệm hiện đang giảng dạy tại các trường THCS trong thời gian dài.

• Đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm sư phạm, chuyên giảng dạy các môn học cấp hai, đáp ứng các nhu cầu học các môn khác nhau của các em học sinh.

• Phương pháp dạy khoa học, kết hợp giữa lý thuyết và minh họa sinh động giúp các em tiếp thu kiến thức một cách dễ dàng, tránh những giờ học nhàm chán.

• Giáo án giảng dạy được soạn dựa trên chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục, giúp các em tiếp cận cũng như bám sát các kiến thức trên lớp.

• Trang bị phương pháp giải nhanh các dạng bài tập khác nhau, hình thành kỹ năng nhạy bén trong việc nhận dạng cách giải kết hợp vận dụng lý thuyết, giúp các em tự tin với kiến thức đã tích lũy của mình.

• Thiết kế các bài kiểm tra định kỳ, giúp các em ôn tập lại kiến thức cũng như bổ sung những điều còn sai sót trong quá trình làm bài.

Như vậy, với sự tận tâm và trách nhiệm với công tác giảng dạy, chúng tôi tin rằng đội ngũ gia sư sẽ giúp các em vượt qua những năm học cấp hai với vốn kiến thức vững chắc, tạo nền tảng cho những năm học cấp 3.

Điều đó sẽ hình thành một lượng kiến thức liên tục và xuyên suốt những năm học, tránh những lỗ hỏng kiến thức, khiến các em chán nản trong việc học.

Vậy thì các bậc phụ huynh còn chờ gì nữa, hãy liên hệ với Trung tâm gia sư Tâm Tài Đức để giáo viên mang đến cho con bạn những kết quả học tập tốt nhất, tạo nên con đường kiến thức rộng mở cho các em.

Chúc các em học sinh đạt được những thành tích cao trong học tập!

18. TRUNG TÂM GIA SƯ TÂM TÀI ĐỨC GIA SƯ CHO HỌC SINH CẤP 3

Các môn học ở hệ trung học phổ thông bao gồm:

    1. Toán học: Đại số (lớp 10), Đại số và Giải tích (lớp 11), Giải tích (lớp 12), Hình học.
    2. Ngữ văn
    3. Sinh học
    4. Vật lý
    5. Hóa học
    6. Lịch sử
    7. Địa lý
    8. Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Nhật, Tiếng Đức...
    9. Giáo dục công dân
    10. Giáo dục quốc phòng - an ninh
    11. Thể dục
    12. Công nghệ
    13. Tin học
    14. Môn tự chọn: Học sinh lớp 11 còn có thể đăng ký học thêm một nghề nào đó như Tin học, dinh dưỡng, kĩ thuật điện, nhiếp ảnh...). Học sinh có chứng chỉ nghề được cộng điểm khi xét tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) với 4 môn gồm 3 môn thi bắt buộcː Toán, Văn, Anh và 1 môn tích hợp nhưː KHTN (Lý, Hóa, Sinh) hoặc KHXH (Sử, Địa, GDCD).

18.1 TẠI SAO HỌC SINH BẬC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CẦN GIA SƯ TẠI NHÀ:

Bước sang lớp 10, 11, 12 các em có những thay đổi về mặt tâm sinh lý, bắt đầu chính chắn và học cách làm người lớn thật sự. Trong khi đó đây cũng là thời gian quan trọng trong suốt quá trình học tập. Vì thế nên ba năm học cấp 3 được xem là cột mốc rất quan trọng đánh dấu con đường tương lai của của các em.

Vừa qua khỏi cấp 2, các em còn nhiều bở ngỡ khi chuyển sang một môi trường mới, học cùng bạn bè, thầy cô mới lượng kiến thức nhiều hơn, các em cần phải tư duy nhiều hơn và có được một phương pháp học tập đúng.

Vì thế rất nhiều trường hợp các em không bắt nhịp được kiến thức trên lớp, kiến thức dần mất đi nếu không có người hướng dẫn, kèm cập.

Cấp 3, các học sinh chuẩn bị đối mặt với rất nhiều kỳ thi trọng đại, tốt nghiệp THPT rồi đại học.

Khi con bạn lên cấp 3, những áp lực về thi cử, việc học hành, đặc biệt là lựa chọn con đường đi phù hợp sẽ ảnh hưởng không ít đến quá trình học của con. Dù con lựa chọn con đường con đường nào thì cũng cần được đầu tư kỹ lưỡng về kiến thức, nắm thật chắc, thật vững kiến thức trong suốt thời gian học cấp 3.

Cả những em chăm học, tự giác trong quá trình học và có những thành tích nhất định nhưng nếu bố mẹ vẫn chưa cảm thấy yên tâm về con em mình, bố mẹ cũng cần tìm giáo viên nâng cao kiến thức cho con để chuẩn bị cho các kỳ thi qua trọng quyết định tương các em sau này. Đừng đợi gần đến thi mới học ngày học đêm sẽ gây áp lực cho các cháu và cả giáo viên.

Bạn nhận thấy con đang bị dần mất căn bản, làm bài một cách khó khăn và chậm chạp

Bạn thấy việc học của con học quá áp lực, con cảm thấy mệt mỏi và stress với việc học

Con lơ là việc học

Con có đầu tư nhiều thời gian học nhưng không có hiệu quả

Con không có được phương pháp học đúng, cần có người hướng dẫn để có thể nhanh chóng
nắm được phương pháp học và tiếp thu kiến thức nhanh hơn.

Bạn muốn con có được nền tảng kiến thức vững chắc, chuẩn bị tốt nhất cho tương lai sau này của con

18.2 NỘI DUNG GIẢNG DẠY CHO HỌC SINH KHỐI THPT:

- Tất cả các môn học khối lớp 10, 11, 12, dạy theo sát chương trình của bộ giáo dục và đào tạo từ cơ bản đến nâng cao .

- Ôn thi chuyển trường cho các em học sinh lớp 9 lên lớp 10.

- Nhận dạy các em học sinh mất căn bản, hỏng kiến thức khối THCS

- Nâng cao khả năng tư duy logic giải toán một cách khoa học.

- Bồi dưỡng học sinh khá, giỏi chuẩn bị thi học sinh giỏi.

- Báo cáo kết quả đến quý phụ huynh thường xuyên.

Kiểm tra định kỳ thường xuyên giúp học sinh thấy được những thiếu xót của mình và tìm cách khắc phục.

- Rèn các em học yếu kém lấy lại kiến thức căn bản và theo kịp chương trình học.

- Ôn thi học kỳ, tốt nghiệp

Hướng dẫn các kỹ năng và phương pháp giải nhanh bài thi trắc nghiệm cho các em mà giáo viên đã đúc kết được sau nhiều năm giảng dạy.

- Luyện thi đại học tất cả các khối khối A,B,C,D,A1…. cho học sinh lớp 12.

- Giáo viên sẽ giúp các em định hướng thi đại học phù hợp với khả năng và nguyện vọng của từng em.

Gia sư các môn bằng Tiếng Anh cho các em học sinh định hướng đi du học, cho học sinh trường quốc tế như: Math, luyện thi tú tài quốc tế, SAT...

18.3 CON SẼ NHẬN ĐƯỢC GÌ KHI HỌC VỚI GIA SƯ:

Con và gia đình sẽ tiết kiệm được thời gian, con không cần phải có người đưa đón đến các lớp học ngoại khóa. Giáo viên sẽ chủ động sắp xếp thời gian đến dạy.

Giáo viên sẽ kiểm tra và biết được con đang yếu, kém và hỏng kiến thức ở những mảng nào để giúp cháu nhanh chóng lắp đi lổ hỏng kiến thức đấy.

Giáo viên sẽ giúp các em xâu chuỗi kiến thức trong quá trình học, nắm vững kiến thức cũ, vận dụng vào các dạng bài tập đang học

Giáo viên cùng con tìm và giải quyết những vấn đề con đang gặp khúc mắc, có phương hướng giải quyết phù hợp.

Giúp con lên kế hoạch học tập và nghỉ ngơi thể dục thể thao hợp lý để có con có đủ sức khỏe để học tập tốt hơn

Sẽ giúp các em cải thiện việc học, lấy lại kiến thức căn bản, bắt kịp chương trình học của mình một cách nhanh chóng.

18.4 ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY:

Nằm trong hệ thống gia sư giỏi của trung tâm gia sư Tâm Tài Đức, gia sư cấp 3 luôn được trung tâm tuyển chọn theo tiêu chí của một gia sư tốt nhất.
 
Đội ngũ gia sư, là giáo viên ngoài kiến thức chuyên môn là điều kiện cần có và quan trọng nữa là lòng yêu nghề, nhiệt huyết với công việc và trách nhiệm với học sinh.

Đội ngũ gia sư chuyên ngành sư phạm, kinh nghiệm đứng lớp, tác phong sư phạm, phương pháp dạy tích cực, phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh, luôn theo sát học sinh trong từng tiết học.

Hiểu được tâm lý của các em ở độ tuổi này, giáo viên đặc biệt quan tâm đến suy nghĩ của các em, từ đó đưa ra định hướng giúp các em vượt qua những trở ngại về mặt tâm lý và kiến thức.

Giáo viên sẽ củng cố bài học lại cho các em, đồng thời truyền thụ kiến thức mới, giúp các em nắm vững kiến thức đã học và biết cách áp dụng chúng vào bài học mới.

Giáo viên sẽ mang đến cho các em lượng kiến thức và kỹ năng cần thiết cho thi cử. Trong quá trình dạy, giáo viên luôn nắm bắt tình hình học tập của các em để kịp thời bổ sung kiến thức.

Dạy chuyên sâu vào nội dung quan trọng, dạy bám sát chương trình ôn thi của bộ giáo dục. Tập cho các em quen với các dạng đề thi thông qua các buổi thi thử định kỳ, giáo viên luôn theo dõi thông tin về dạng đề thi, quy chế thi mới nhất của bộ giáo dục để kịp thời hướng dẫn các em.

Những năm cuối cấp, các em phải được chia sẻ để giảm bớt áp lực học hành, thi cử, được cung cấp các kỹ năng cần như: Làm thế nào để vào phòng thi mà vẫn bình tỉnh, tự tin, chuẩn bị những gì cho kỳ thi quan trọng.

Chúng tôi sẽ cùng phụ huynh bên cạnh ủng hộ tinh thần tạo thêm động lực cho các em. Chúng tôi tin rằng, đội ngũ giáo viên tại trung tâm gia sư Tâm Tài Đức sẽ giúp các em đặt nền móng để các em kiến tạo, định hướng xây ngôi nhà tri thức của mình trong tương lai.

dang ky hoc

Mọi chi tiết liên hệ với chúng tôi :

TRUNG TÂM GIA SƯ TÂM TÀI ĐỨC

Các số điện thoại tư vấn cho Phụ Huynh :

Điện Thoại : 091 62 65 673 hoặc 0902 968 024 hoặc 0163 4136 810

Các số điện thoại tư vấn cho Gia sư :

Điện thoại : 0946 433 647 hoặc 0962 876 961 hoặc 0908 290 601

Quay về trang chủ : TRUNG TÂM GIA SƯ

@TRUNG TÂM GIA SƯ TÂM TÀI ĐỨC