Sinh năm : 1980
Trình độ : Tốt Nghiệp Nhạc Viên, chuyên nghành Đàn Tranh
Số CMND : ...................................
Địa chỉ : Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : ...................................    
Email : ............................................

@TRUNG TÂM GIA SƯ TÂM TÀI ĐỨC