Quay về trang chủ :

GIA SƯ

Tuyển dụng việc làm

Giáo viên dạy Toán cho học sinh lớp 9
Phố Hoàng Văn Thụ Phường Cốc Lếu, Thành Phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
Số học sinh : 1
Học sinh : Nam
Học sinh trường : Kim Tân
Tuần dạy : 2 buổi
Thời gian : T3,5 khoảng 17h15 trở đi, T7,CN khoảng 14h trở đi sắp xếp
Yêu cầu : Giáo viên giỏi, có kinh nghiệm dạy Toán cho học sinh lớp 9, có phương pháp sư phạm, truyền đạt dễ hiểu, nhiệt tình, có tác phong sư phạm
Mức lương : 1.400.000đ/tháng
Tình trạng lớp : Cần gấp

HỢP ĐỒNG NHẬN LỚP

Liên hệ nhận lớp các nhắn tin qua Zalo hoặc Viber hoặc Facebook bằng cách search số điện thoại này : 0946 433 647kết bạn hoặc nhắn tin qua Sky : giasutamtaiduc

Để xem đầy đủ các lớp dạy hiện có của công ty gia sư Tâm Tài Đức tại Lào Cai được cập nhật liên tục các bạn vào 1 trong 2 website :
giasutamtaiduc.com/gia-su-lao-cai.html

giasulaocai.com

Xem thêm các lớp dạy ở các tỉnh thành phố khác : giasutamtaiduc.com hoặc GIA SƯ

Trung tâm gia sư Lào CaiTrung tam gia su Lao CaiGia su Lao Cai

Giáo viên dạy Tiếng Anh cho học sinh lớp 6
Phố Tô Hiến Thành Phường Duyên Hải, Thành Phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
Số học sinh : 1
Học sinh : Nam
Học sinh trường : Lê Hồng Phong
Tuần dạy : 1 buổi
Thời gian : T2-T6 khoảng 19h30-21h sắp xếp
Yêu cầu : Giáo viên giỏi, có kinh nghiệm dạy Tiếng Anh cho học sinh lớp 6, có phương pháp sư phạm, truyền đạt dễ hiểu, nhiệt tình, có tác phong sư phạm
Mức lương : 700.000đ/tháng
Tình trạng lớp : Cần gấp

HỢP ĐỒNG NHẬN LỚP

Liên hệ nhận lớp các nhắn tin qua Zalo hoặc Viber hoặc Facebook bằng cách search số điện thoại này : 0946 433 647kết bạn hoặc nhắn tin qua Sky : giasutamtaiduc hoặc các bạn gọi theo các số điện thoại : 0946 433 647 hoặc 0962 876 961 hoặc 0908 290 601

Để xem đầy đủ các lớp dạy hiện có của công ty gia sư Tâm Tài Đức tại Lào Cai được cập nhật liên tục các bạn vào 1 trong 2 website :
giasutamtaiduc.com/gia-su-lao-cai.html

giasulaocai.com

Xem thêm các lớp dạy ở các tỉnh thành phố khác : giasutamtaiduc.com hoặc GIA SƯ

Trung tâm gia sư Lào CaiTrung tam gia su Lao CaiGia su Lao Cai

Giáo viên dạy Ngữ Văn cho học sinh lớp 6
Phố Tô Hiến Thành Phường Duyên Hải, Thành Phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
Số học sinh : 1
Học sinh : Nam
Học sinh trường : Lê Hồng Phong
Tuần dạy : 1 buổi
Thời gian : T2-T6 khoảng 19h30-21h sắp xếp
Yêu cầu : Giáo viên giỏi, có kinh nghiệm dạy Ngữ Văn cho học sinh lớp 6, có phương pháp sư phạm, truyền đạt dễ hiểu, nhiệt tình, có tác phong sư phạm
Mức lương : 700.000đ/tháng
Tình trạng lớp : Cần gấp

HỢP ĐỒNG NHẬN LỚP

Liên hệ nhận lớp các nhắn tin qua Zalo hoặc Viber hoặc Facebook bằng cách search số điện thoại này : 0946 433 647kết bạn hoặc nhắn tin qua Sky : giasutamtaiduc hoặc các bạn gọi theo các số điện thoại : 0946 433 647 hoặc 0962 876 961 hoặc 0908 290 601

Để xem đầy đủ các lớp dạy hiện có của công ty gia sư Tâm Tài Đức tại Lào Cai được cập nhật liên tục các bạn vào 1 trong 2 website :
giasutamtaiduc.com/gia-su-lao-cai.html

giasulaocai.com

Xem thêm các lớp dạy ở các tỉnh thành phố khác : giasutamtaiduc.com hoặc GIA SƯ

Trung tâm gia sư Lào CaiTrung tam gia su Lao CaiGia su Lao Cai

Giáo viên dạy Toán, Tiếng Việt, rèn chữ cho học sinh lớp 1
Phố Lê Văn Hưu Phường Duyên Hải, Thành Phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
Số học sinh : 1
Học sinh : Nam
Học sinh trường : Duyên Hải
Tuần dạy : 4 buổi
Thời gian : Khoảng 19h-20h30 sắp xếp
Yêu cầu : Giáo viên giỏi, có kinh nghiệm dạy cho học sinh lớp 1, có phương pháp sư phạm, truyền đạt dễ hiểu, nhiệt tình, có tác phong sư phạm
Mức lương : 2.300.000đ/tháng
Tình trạng lớp : Cần gấp

HỢP ĐỒNG NHẬN LỚP

Liên hệ nhận lớp các nhắn tin qua Zalo hoặc Viber hoặc Facebook bằng cách search số điện thoại này : 0946 433 647kết bạn hoặc nhắn tin qua Sky : giasutamtaiduc hoặc các bạn gọi theo các số điện thoại : 0946 433 647 hoặc 0962 876 961 hoặc 0908 290 601

Để xem đầy đủ các lớp dạy hiện có của công ty gia sư Tâm Tài Đức tại Lào Cai được cập nhật liên tục các bạn vào 1 trong 2 website :
giasutamtaiduc.com/gia-su-lao-cai.html

giasulaocai.com

Xem thêm các lớp dạy ở các tỉnh thành phố khác : giasutamtaiduc.com hoặc GIA SƯ

Trung tâm gia sư Lào CaiTrung tam gia su Lao CaiGia su Lao Cai

Giáo viên dạy cho học sinh lớp 2, chủ yếu là Toán, không có Tiếng Anh
Phường Duyên Hải, Thành Phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
Số học sinh : 1
Học sinh : Nam
Học sinh trường : Duyên Hải
Tuần viên : 7 buổi
Thời gian : T2-T6 khoảng 19h hoặc 19h30, T7,CN sắp xếp
Yêu cầu : Giáo viên giỏi, có kinh nghiệm dạy cho học sinh tiểu học, có phương pháp sư phạm, truyền đạt dễ hiểu, nhiệt tình, có tác phong sư phạm
Mức lương : 3.800.000đ/tháng
Tình trạng lớp : Cần gấp

HỢP ĐỒNG NHẬN LỚP

Liên hệ nhận lớp các nhắn tin qua Zalo hoặc Viber hoặc Facebook bằng cách search số điện thoại này : 0946 433 647kết bạn hoặc nhắn tin qua Sky : giasutamtaiduc hoặc các bạn gọi theo các số điện thoại : 0946 433 647 hoặc 0962 876 961 hoặc 0908 290 601

Để xem đầy đủ các lớp dạy hiện có của công ty gia sư Tâm Tài Đức tại Lào Cai được cập nhật liên tục các bạn vào 1 trong 2 website :
giasutamtaiduc.com/gia-su-lao-cai.html

giasulaocai.com

Xem thêm các lớp dạy ở các tỉnh thành phố khác : giasutamtaiduc.com

Trung tâm gia sư Lào CaiTrung tam gia su Lao CaiGia su Lao Cai

Sinh viên dạy Tiếng Anh cho học sinh lớp 6
Phố Lê Đại Hành Phường Kim Tân, Thành Phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
Số học sinh : 1
Học sinh : Nam
Tuần dạy : 3 buổi
Thời gian : Khoảng 19h sắp xếp
Yêu cầu : Sinh viên giỏi, có kinh nghiệm dạy Tiếng Anh cho học sinh lớp 6, có phương pháp sư phạm, truyền đạt dễ hiểu, nhiệt tình, có tác phong sư phạm
Mức lương : 100.000đ/buổi-1.5 tiếng
Tình trạng lớp : Cần gấp

Liên hệ nhận lớp các nhắn tin qua Zalo hoặc Viber hoặc Facebook bằng cách search số điện thoại này : 0946 433 647kết bạn hoặc nhắn tin qua Sky : giasutamtaiduc hoặc các bạn gọi theo các số điện thoại : 0946 433 647 hoặc 0962 876 961 hoặc 0908 290 601

Để xem đầy đủ các lớp dạy hiện có của công ty gia sư Tâm Tài Đức tại Lào Cai được cập nhật liên tục các bạn vào 1 trong 2 website :
giasutamtaiduc.com/gia-su-lao-cai.html

giasulaocai.com

Xem thêm các lớp dạy ở các tỉnh thành phố khác : giasutamtaiduc.com/gia-su-toan-quoc.html

Trung tâm gia sư Lào CaiTrung tam gia su Lao CaiGia su Lao Cai

Xem tiếp...

Giáo viên dạy cho bé sắp vào lớp 1
Đường Nhạc Sơn Phường Kim Tân, Thành Phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
Số học sinh : 1
Học sinh : Nam
Tuần dạy : 3 buổi
Thời gian : Khoảng 14h trở đi sắp xếp
Yêu cầu : Giáo viên giỏi, có kinh nghiệm dạy cho bé sắp vào lớp 1, có phương pháp sư phạm, truyền đạt dễ hiểu, nhiệt tình, có tác phong sư phạm
Mức lương : 150.000đ/buổi-1.5 tiếng
Tình trạng lớp : Cần gấp

Liên hệ nhận lớp các nhắn qua Zalo hoặc Viber hoặc Facebook  bằng cách search số điện thoại này : 0946 433 647kết bạn hoặc các bạn gọi theo các số điện thoại : 0946 433 647 hoặc 0962 876 961 hoặc 0908 290 601

Để xem đầy đủ các lớp dạy hiện có của công ty gia sư Tâm Tài Đức tại Lào Cai được cập nhật liên tục các bạn vào 1 trong 2 website :
giasutamtaiduc.com/gia-su-lao-cai.html

giasulaocai.com

Xem thêm các lớp dạy ở các tỉnh thành phố khác : giasutamtaiduc.com/gia-su-toan-quoc.html

Trung tâm gia sư Lào CaiTrung tam gia su Lao CaiGia su Lao Cai

Xem tiếp...

Giáo viên dạy Photoshop căn bản cho người đi làm
Nơi gia sư : Khu Dân Cư Bitexco Đường N8 Phường Bắc Cường, Thành Phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
Số học viên : 1
Học viên : Nam
Tuần dạy : 3 buổi
Thời gian : Khoảng 19h trở đi sắp xếp
Yêu cầu : Giáo viên giỏi, có kinh nghiệm, có phương pháp sư phạm, truyền đạt dễ hiểu, nhiệt tình, có tác phong sư phạm
Mức lương : 180.000đ/buổi-1.5 tiếng
Tình trạng lớp : Cần gấp !!!!!!!
Các số điện thoại tư vấn cho Gia Sư :
Điện thoại : 0946 433 647 hoặc 0962 876 961 (Hoặc 0908 290 601 có thể gọi bằng Viber hoặc Zalo đối với số điện thoại này)

Trung tâm gia sư Lào CaiTrung tam gia su Lao CaiGia su Lao Cai

Xem tiếp...

Giáo viên nữ dạy Toán cho học sinh lớp 6
Nơi gia sư : Đại Lộ Trần Hưng Đạo Phường Bắc Cường, Thành Phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
Số học sinh : 1
Học viên : Nữ
Học sinh trường : Bắc Cường
Tuần dạy : 2 buổi
Thời gian : T3,CN khoảng 14h-17h sắp xếp
Yêu cầu : Giáo nữ viên giỏi, có kinh nghiệm dạy Toán cho học sinh lớp 6, có phương pháp sư phạm, truyền đạt dễ hiểu, nhiệt tình, có tác phong sư phạm
Mức lương : 150.000đ/buổi-1.5 tiếng
Tình trạng lớp : Cần gấp !!!!!!!!!
Các số điện thoại tư vấn cho Gia Sư :
Điện thoại : 0946 433 647 hoặc 0962 876 961 (Hoặc 0908 290 601 có thể gọi bằng Viber hoặc Zalo đối với số điện thoại này)

Trung tâm gia sư Lào CaiTrung tam gia su Lao CaiGia su Lao Cai

Xem tiếp...

Giáo viên dạy Toán, Lý cho học sinh lớp 6
Phố Tô Hiến Thành Phường Duyên Hải, Thành Phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
Số học sinh : 1
Học sinh : Nam
Học sinh trường : Lê Hồng Phong
Tuần dạy : 3 buổi
Thời gian : T2-T6 khoảng 19h30-21h sắp xếp
Yêu cầu : Giáo viên giỏi, có kinh nghiệm dạy Toán, Lý cho học sinh lớp 6, có phương pháp sư phạm, truyền đạt dễ hiểu, nhiệt tình, có tác phong sư phạm
Mức lương : 2.100.000đ/tháng
Tình trạng lớp : Giao rồi

HỢP ĐỒNG NHẬN LỚP

Liên hệ nhận lớp các nhắn tin qua Zalo hoặc Viber hoặc Facebook bằng cách search số điện thoại này : 0946 433 647kết bạn hoặc nhắn tin qua Sky : giasutamtaiduc hoặc các bạn gọi theo các số điện thoại : 0946 433 647 hoặc 0962 876 961 hoặc 0908 290 601

Để xem đầy đủ các lớp dạy hiện có của công ty gia sư Tâm Tài Đức tại Lào Cai được cập nhật liên tục các bạn vào 1 trong 2 website :
giasutamtaiduc.com/gia-su-lao-cai.html

giasulaocai.com

Xem thêm các lớp dạy ở các tỉnh thành phố khác : giasutamtaiduc.com hoặc GIA SƯ

Trung tâm gia sư Lào CaiTrung tam gia su Lao CaiGia su Lao Cai

Giáo viên dạy Tiếng Anh giao tiếp căn bản cho người đi làm
Nơi gia sư : Đường Hoàng Liên Phường Cốc Lếu, Thành Phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
Số học viên : 1
Học viên : Nữ
Tuần dạy : 5 buổi
Thời gian : T3-T7 sáng đến khoảng 13h sắp xếp
Yêu cầu : Giáo viên nữ giỏi giao tiếp, phát âm chuẩn, giao tiếp lưu loát với người bản xứ, có kinh nghiệm, có phương pháp sư phạm, truyền đạt dễ hiểu, nhiệt tình, có tác phong sư phạm
Mức lương : 3.500.000đ/tháng
Dạy buổi nào học viên gởi tiền buổi đó
Tình trạng lớp : Cần gấp !!!!!!!
Các số điện thoại tư vấn cho Gia Sư :
Điện thoại : 0946 433 647 hoặc 0962 876 961 (Hoặc 0908 290 601 có thể gọi bằng Viber hoặc Zalo đối với số điện thoại này)

Sinh viên dạy báo bài cho học sinh lớp 7 Nơi gia sư : Đường Số 4E Phường Bắc Cường Thành Phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
Số học sinh : 1
Học sinh : Nam
Học sinh trường : Bắc Cường
Tuần dạy : 2 buổi
Thời gian : T3,5 khoảng 19h
Yêu cầu : Sinh viên giỏi, có kinh nghiệm dạy báo bài cho học sinh lớp 7, có phương pháp sư phạm, truyền đạt dễ hiểu, nhiệt tình, có tác phong sư phạm
Mức lương : 600.000đ/tháng
Cần gấp !!!!!!!!!
Các số điện thoại tư vấn cho Gia Sư :
Điện thoại : 0946 433 647 hoặc 0962 876 961 (Hoặc 0908 290 601 có thể gọi bằng Viber hoặc Zalo đối với số điện thoại này)

Giáo viên dạy Ngữ Văn cho học sinh lớp 7 Nơi gia sư : Phố Nghĩa Đô, Phường Cốc Lếu, Thành Phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
Số học sinh : 1
Học sinh : Nam
Học sinh trường : Hoàng Hoa Thám
Tuần dạy : 2 buổi
Thời gian : Khoảng 18h trở đi hoặc sáng CN sắp xếp cách ngày
Yêu cầu : Giáo viên giỏi, có kinh nghiệm dạy Ngữ Văn cho học sinh lớp 7, có phương pháp sư phạm, truyền đạt dễ hiểu, nhiệt tình, có tác phong sư phạm
Mức lương : 1.200.000đ/tháng
Cần gấp !!!!!!!!!
Các số điện thoại tư vấn cho Gia Sư :
Điện thoại : 0946 433 647 hoặc 0962 876 961

Giáo viên dạy Toán, Tiếng Việt cho học sinh lớp 4 Nơi gia sư : Đường Hoàng Liên, Phường Kim Tân, Thành Phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
Số học sinh : 1
Học sinh : Nam
Học sinh trường : Bắc Cường
Tuần dạy : 3 buổi
Thời gian : T7,CN,T2,T3,T4,T5 19h30-21h sắp xếp
Yêu cầu : Giáo viên giỏi, có kinh nghiệm dạy Toán, Tiếng Việt cho học sinh lớp 4, có phương pháp sư phạm, truyền đạt dễ hiểu, nhiệt tình, có tác phong sư phạm
Mức lương : 1.500.000đ/tháng
Cần gấp !!!!!!!
Các số điện thoại tư vấn cho Gia Sư :
Điện thoại : 0946 433 647 hoặc 0962 876 961 (Hoặc 0908 290 601 có thể gọi bằng Viber hoặc Zalo đối với số điện thoại này)

Giáo viên dạy Tiếng Anh cho học sinh lớp 4 Nơi gia sư : Đường Hoàng Liên, Phường Kim Tân, Thành Phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
Số học sinh : 1
Học sinh : Nam
Học sinh trường : Bắc Cường
Tuần dạy : 2 buổi
Thời gian : T7,CN,T2,T3,T4,T5 19h30-21h sắp xếp
Yêu cầu : Giáo viên giỏi, có kinh nghiệm dạy Tiếng Anh cho học sinh lớp 4, có phương pháp sư phạm, truyền đạt dễ hiểu, nhiệt tình, có tác phong sư phạm
Mức lương : 1.000.000đ/buổi
Cần gấp !!!!!!!
Các số điện thoại tư vấn cho Gia Sư :
Điện thoại : 0946 433 647 hoặc 0962 876 961 (Hoặc 0908 290 601 có thể gọi bằng Viber hoặc Zalo đối với số điện thoại này)

Giáo viên dạy Tiếng Trung căn bản cho người đi làm Nơi gia sư : Đường T5, Xã Bản Vược, Huyện Bát Xát, Lào Cai
Số học viên : 1
Học viên : Nữ
Tuần dạy : 5 buổi
Thời gian : Khoảng 13-16h hoặc khoảng 19h30 hoặc 20h sắp xếp
Yêu cầu : Giáo viên giỏi giao tiếp, phát âm chuẩn, giao tiếp lưu loát với người bản xứ, có kinh nghiệm, có phương pháp sư phạm, truyền đạt dễ hiểu, nhiệt tình, có tác phong sư phạm
Mức lương : 3.500.000đ/tháng
Cần gấp !!!!!!!!!
Các số điện thoại tư vấn cho Gia Sư :
Điện thoại : 0946 433 647 hoặc 0962 876 961 (Hoặc 0908 290 601 có thể gọi bằng Viber hoặc Zalo đối với số điện thoại này)

Sinh viên dạy báo bài cho bé học sinh lớp 4 Nơi gia sư : Phố Hà Chương Phường Phố Mới, Thành Phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
Số học sinh : 1
Học sinh : Nam
Học sinh trường : Lê Ngọc Hân
Tuần dạy : 5 buổi
Thời gian : T2-T6 19h hoặc 19h30 sắp xếp
Yêu cầu : Sinh viên giỏi, có kinh nghiệm dạy qua báo bài cho học sinh lớp 4, có phương pháp sư phạm, truyền đạt dễ hiểu, nhiệt tình, có tác phong sư phạm
Mức lương : 1.400.000đ/tháng
Cần gấp !!!!!!!!!
Các số điện thoại tư vấn cho Gia Sư :
Điện thoại : 0946 433 647 hoặc 0962 876 961 (Hoặc 0908 290 601 có thể gọi bằng Viber hoặc Zalo đối với số điện thoại này)

Giáo viên hoặc sinh viên dạy báo bài cho cháu lớp 3, không cần Tiếng Anh Nơi gia sư : Đường Đỗ Nhuận Phường Bắc Lệnh, Thành Phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
Số học sinh : 1
Học sinh : Nữ
Học sinh trường : Bắc Lệnh
Tuần dạy : 5 buổi
Thời gian : T2-T6 khoảng 19h hoặc 19h30 sắp xếp
Yêu cầu : Giáo viên hoặc sinh viên giỏi, có kinh nghiệm dạy báo bài cho học sinh lớp 3, có phương pháp sư phạm, truyền đạt dễ hiểu, nhiệt tình, có tác phong sư phạm
Mức lương : 2.500.000đ/tháng-Giáo viên; 1.300.000đ/tháng-Sinh viên
Cần gấp !!!!!!!!!
Các số điện thoại tư vấn cho Gia Sư :
Điện thoại : 0946 433 647 hoặc 0962 876 961 (Hoặc 0908 290 601 có thể gọi bằng Viber hoặc Zalo đối với số điện thoại này)

Giáo viên dạy Toán, Tiếng Việt cho học sinh lớp 2 Nơi gia sư : Phố Hoàng Văn Thụ, Phường Cốc Lếu, Thành Phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
Số học sinh : 1
Học sinh : Nữ
Học sinh trường : Hoàng Văn Thụ
Tuần dạy : 3 buổi
Thời gian : T2,3,4,6,7 buổi tối sắp xếp
Yêu cầu : Giáo viên giỏi, có kinh nghiệm dạy Toán, Tiếng Việt cho học sinh lớp 2, có phương pháp sư phạm, truyền đạt dễ hiểu, nhiệt tình, có tác phong sư phạm
Mức lương : 150.000đ/buổi-1.5 tiếng
Cần gấp !!!!!!!!!!!
Các số điện thoại tư vấn cho Gia Sư :
Điện thoại : 0946 433 647 hoặc 0962 876 961 (Hoặc 0908 290 601 có thể gọi bằng Viber hoặc Zalo đối với số điện thoại này)

Giáo viên nữ dạy Tiếng Trung giao tiếp căn bản cho người đi làm Nơi gia sư : Đường Nhạc Sơn Phường Kim Tân, Thành Phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
Số học viên : 1
Học viên : Nữ
Tuần dạy : 2 buổi
Thời gian : Khoảng 20-21h30 sắp xếp
Yêu cầu : Giáo viên nữ giỏi giao tiếp, phát âm chuẩn, giao tiếp lưu loát với người bản xứ, có kinh nghiệm, có phương pháp sư phạm, truyền đạt dễ hiểu, nhiệt tình
Mức lương : 1.400.000đ/tháng
Cần gấp !!!!!!!
Các số điện thoại tư vấn cho Gia Sư :
Điện thoại : 0946 433 647 hoặc 0962 876 961 (Hoặc 0908 290 601 có thể gọi bằng Viber hoặc Zalo đối với số điện thoại này)

Giáo viên nữ dạy cho cháu chương trình chuẩn bị vào lớp 1 Nơi gia sư : Phố Hoàng Hoa Thám Phường Cốc Lếu, Thành Phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
Số học sinh : 2
Học sinh : Nữ
Tuần dạy : 2 buổi
Thời gian : Khoảng 17h trở đi sắp xếp
Yêu cầu : Giáo viên nữ giỏi, có kinh nghiệm dạy trẻ chuẩn bị vào lớp 1, có phương pháp sư phạm, truyền đạt dễ hiểu
Mức lương : 1.400.000đ/tháng
Cần gấp !!!!!!!!
Các số điện thoại tư vấn cho Gia Sư :Điện thoại : 0946 433 647 hoặc 0962 876 961 hoặc 0908 290 601

Gia sư môn Toán cho học sinh lớp 10 Nơi gia sư : Phố Hoàng Diệu, Phường Phố Mới, Thành Phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Số học sinh : 1
Học sinh : Nam
Tuần dạy : 2 buổi
Thời gian : Khoảng 17h trở đi sắp xếp
Yêu cầu : Giáo viên giỏi, có kinh nghiệm dạy qua Toán cho học sinh lớp 10, có phương pháp sư phạm, truyền đạt dễ hiểu
Mức lương : 1.200.000/tháng
Cần gấp !!!!!!!!
Các số điện thoại tư vấn cho Gia Sư :
Điện thoại : 0946 433 647 hoặc 0962 876 961 hoặc 0908 290 601

Gia sư môn Lý cho học sinh lớp 10 Nơi gia sư : Phố Hoàng Diệu, Phường Phố Mới, Thành Phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
Số học sinh : 1
Học sinh : Nam
Tuần dạy : 1 buổi
Thời gian : Khoảng 17h trở đi sắp xếp
Yêu cầu : Giáo viên giỏi, có kinh nghiệm dạy qua Lý cho học sinh lớp 10, có phương pháp sư phạm, truyền đạt dễ hiểu
Mức lương : 600.000/tháng
Cần gấp !!!!!!!!
Các số điện thoại tư vấn cho Gia Sư :
Điện thoại : 0946 433 647 hoặc 0962 876 961 hoặc 0908 290 601

Gia sư môn Hóa cho học sinh lớp 10 Nơi gia sư : Phố Hoàng Diệu, Phường Phố Mới, Thành Phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
Số học sinh : 1
Học sinh : Nam
Tuần dạy : 1 buổi
Thời gian : Khoảng 17h trở đi sắp xếp
Yêu cầu : Giáo viên giỏi, có kinh nghiệm dạy qua Hóa cho học sinh lớp 10, có phương pháp sư phạm, truyền đạt dễ hiểu
Mức lương : 600.000/tháng
Cần gấp !!!!!!!!
Các số điện thoại tư vấn cho Gia Sư :
Điện thoại : 0946 433 647 hoặc 0962 876 961 hoặc 0908 290 601

Trung tâm gia sư Tâm Tài Đức

Các số điện thoại tư vấn cho Phụ Huynh: 

091 62 65 673 / 0902 968 024 / 0163 4136 810

Các số điện thoại tư vấn cho Gia sư: 

0946 433 647 / 0962 876 961 / 0908 290 601

Mã số thuế : 0311933841

Trụ sở : 394/29 Nguyễn Tri Phương, Phường 4, Quận 10

Quay về trang chủ : TRUNG TÂM GIA SƯTRUNG TAM GIA SUGIA SƯGIA SU

DMCA.com Protection Status

@Trung tâm Gia sư Tâm Tài Đức