Trung tâm gia sư Tâm Tài Đức cung cấp dịch vụ gia sư qua qua mạng cho các bạn học viên viên trong nước và các học viên đang học tập, làm việc và sinh sống tại nước ngoài.

LỚP DẠY QUA MẠNG HIỆN CÓ

Giáo viên dạy tiếng Trung giao tiếp căn bản cho người đi làm, dạy online qua mạng
Số học viên : 1
Học viên : Nữ
Tuần dạy : 7 buổi
Thời gian : Khoảng 17 giờ trở đi sắp xếp
Yêu cầu : Giáo viên giỏi giao tiếp, phát âm chuẩn, có kinh nghiệm, có phương pháp sư phạm, truyền đạt dễ hiểu, nhiệt tình, có tác phong sư phạm
Mức lương : 180.000đ/buổi-1.5 tiếng
Tình trạng lớp : Cần gấp

CÁC LỚP GIAO RỒI

Giáo viên dạy môn kinh tế lượng qua Skype cho sinh viên trường UTS: University of Technology Sydney Úc, dạy theo giáo trình của học viên bằng Tiếng Anh, dạy tiếng Việt bình thường
Số học viên : 1
Học viên : Nữ
Tuần dạy : 2 buổi
Thời gian : T3,4,7,CN sắp xếp
Yêu cầu : Giáo viên giỏi, có kinh nghiệm dạy dạy môn kinh tế lượng, có phương pháp sư phạm, truyền đạt dễ hiểu, nhiệt tình, có tác phong sư phạm.
Mức lương : 320.000đ/buổi-1.5 tiếng
Tình trạng lớp : Giao rồi

Họ và Tên :Đức Thăng
Địa chỉ :Đà Nẵng
Điện thoại:.........
Email :........
Giới tính :Nam
Số CMND:.............
Đang dạy trường :..............
Số năm kinh nghiệm :10
Đăng ký dạy Môn :Toán-Lý-Hoa
Lớp :6-12
Khu vực dạy :Toàn quốc
Các yêu cầu khác : luyện thi qua mạng online

@TRUNG TÂM GIA SƯ TÂM TÀI ĐỨC