Trung tâm gia sư Tâm Tài Đức cung cấp dịch vụ gia sư qua qua mạng cho các bạn học viên viên trong nước và các học viên đang học tập, làm việc và sinh sống tại nước ngoài.

Họ và Tên :Đức Thăng
Địa chỉ :Đà Nẵng
Điện thoại:.........
Email :........
Giới tính :Nam
Số CMND:.............
Đang dạy trường :..............
Số năm kinh nghiệm :10
Đăng ký dạy Môn :Toán-Lý-Hoa
Lớp :6-12
Khu vực dạy :Toàn quốc
Các yêu cầu khác : luyện thi qua mạng online

@TRUNG TÂM GIA SƯ TÂM TÀI ĐỨC