Em : NGÔ ĐỨC DUY
Sinh năm : 1993
Địa chỉ : Đường Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : ...............     
Số CMND : ...............
Sinh viên năm 2 trường ĐH Y Dược ngành Y Học Cổ Truyền
Email : .........................

Em : ĐỖ THỊ BÍCH QUYÊN
Địa chỉ : Đường Đội Cung, Phường 9, Quận 11, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : .............         
Email : .............
Số CMND : ............
Sinh viên năm 5 trường ĐH Y Dược chuyên ngành BS Y Học Dự Phòng
Điểm thi ĐH : 25 điểm

@TRUNG TÂM GIA SƯ TÂM TÀI ĐỨC