Sinh năm : 1991
Số CMND : ..............................
Tốt nghiệp trường ĐH Văn Hiến chuyên ngành Tiếng Hàn
Địa chỉ : Đường Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : .................................  
Email : .................................................

@TRUNG TÂM GIA SƯ TÂM TÀI ĐỨC