Sinh năm : 1992
Số CMND : ................................
Tốt nghiệp trường ĐH Văn Hiến chuyên ngành Tiếng Hàn
Địa chỉ : Đường Chu Văn An, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : .................................  
Email : ...............................................

@TRUNG TÂM GIA SƯ TÂM TÀI ĐỨC