Sinh năm : 1988
Số CMND : .......................
Tốt nghiệp trường ĐH Lạc Hồng chuyên ngành Tiếng Hàn
Đang dạy tại : ..........................
Địa chỉ : Đường Nguyễn Văn Quá, Quận 12
Điện thoại : ...............................        
Email : ............................................

@TRUNG TÂM GIA SƯ TÂM TÀI ĐỨC