Sinh năm : 1992
Số CMND : .....................
Tôt nghiệp trường ĐH Văn Hiến chuyên ngành Tiếng Hàn
Đang dạy tại : ........................
Địa chỉ : Đường Hoàng Hoa Thám Phường 13, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : ..................................

@TRUNG TÂM GIA SƯ TÂM TÀI ĐỨC