Sinh năm : 1982
Địa chỉ : Đường Ba Mươi Tháng Tư, Phường Phú Hòa, Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại : ........................
Email : .........................
Giới tính : Nam

@TRUNG TÂM GIA SƯ TÂM TÀI ĐỨC