Người Khơmer
Sinh năm : 1990
Địa chỉ : Đường Trần Xuân Soạn, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : .............
Giới tính : Nam
Số CMND : ...........................

@TRUNG TÂM GIA SƯ TÂM TÀI ĐỨC