Cô : TRẦN PHƯƠNG THẢO
Sinh năm : 1992     
Số CMND : ............
Tốt nghiệp trường ĐH KHXH&NV chuyên ngành Tiếng Nga
Địa chỉ : Đường Nguyễn Đình Chiểu Phường Đa Kao, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : ......................    
Email : ........................

Quay lại danh sách gia sư Tiếng Nga : Gia sư Tiếng Nga

@TRUNG TÂM GIA SƯ TÂM TÀI ĐỨC