Thầy : NGUYỄN NGỌC LONG
Sinh năm : 1980
Địa chỉ : Đường Nguyễn Ái Quốc Phường Hố Nai, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại : ..............         
Email : ................
Có bằng N2 Tiếng Nhật

Quay lại danh sách gia sư Tiếng Nhật : Gia sư Tiếng Nhật

@TRUNG TÂM GIA SƯ TÂM TÀI ĐỨC