Sinh năm : 1991
Số CMND : ..........................
Sinh viên năm 2 trường ĐH Phương Đông chuyên ngành Tiếng Nhật
Địa chỉ : Phố Trung Kính, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội
Điện thoại : ..................................  
Email : ................................................

@TRUNG TÂM GIA SƯ TÂM TÀI ĐỨC