Sinh năm : 1986
Số CMND : ............................
Tốt nghiệp Hệ CĐ trường ĐH Hùng Vương chuyên ngành Tiếng Nhật
Địa chỉ : Ninh Sơn, Ấp Ninh An Đường Bời Lời, Phường Ninh Sơn, Thành Phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh
Điện thoại : .............................   
Email : ....................................

@TRUNG TÂM GIA SƯ TÂM TÀI ĐỨC