Sinh năm : 1983
Địa chỉ : Thạnh Xuân, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : .......................

@TRUNG TÂM GIA SƯ TÂM TÀI ĐỨC