Sinh năm : 1993
Số CMND : .....................
Tốt nghiệp trường ĐH Văn Hiến chuyên ngành Tiếng Nhật
Đang dạy tại : .....................
Địa chỉ : Đường Bình Quới, Phường 28, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : .................................

@TRUNG TÂM GIA SƯ TÂM TÀI ĐỨC