Sinh năm : 1988
Số CMND : ....................
Tốt nghiệp trường ĐHNN Huế chuyên ngành Tiếng Nhật, có bằng N2 Tiếng Nhật
Địa chỉ : Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : ......................  
Email : ............................

@TRUNG TÂM GIA SƯ TÂM TÀI ĐỨC