Sinh năm : 1986
Số CMND : ........................
Tốt nghiệp hệ CĐ Trường ĐHSPKT chuyên ngành Ô Tô, có bằng N3
Địa chỉ : Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : ...........................

@TRUNG TÂM GIA SƯ TÂM TÀI ĐỨC