Sinh năm : 1994
Số CMND : ......................
Sinh viên năm 4 trường ĐH Nguyễn Tất Thành chuyên ngành Tiếng Anh - Nhật
Địa chỉ : Đường Phan Văn Trị, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : .............................

@TRUNG TÂM GIA SƯ TÂM TÀI ĐỨC