Sinh năm : 1991
Địa chỉ : Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 7, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : ............................
Giới tính : Nam
Số CMND : ................................
Tốt nghiệp trường ĐHSP TPHCM chuyên ngành Tiếng Nhật

@TRUNG TÂM GIA SƯ TÂM TÀI ĐỨC