Sinh năm : 1989
Địa chỉ : Đường Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : ..............................
Email : ................................
Số CMND : ...................................
Tôt nghiệp trường ĐH KHXH&NV chuyên ngành Tiếng Thái
Gia sư môn : Tiếng Thái, Tiếng Việt cho người Thái

@TRUNG TÂM GIA SƯ TÂM TÀI ĐỨC