Sinh năm : 1970
Địa chỉ : Đường Bến Vân Đồn, Phường 12, Quận 4, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : ................
Số CMND : .............................
Tốt nghiệp trường ĐH Mở TPHCM chuyên ngành Đông Nam Á Học, có chứng chỉ Tiếng Thái của TTNN trường ĐH KHXH&NV, sống bên Thái nhiều năm

@TRUNG TÂM GIA SƯ TÂM TÀI ĐỨC