✅ Bài 10: Luyện tập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 bình chọn)

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 12 – Bài 10: Luyện tập

Bài 1 trang 12 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Tính

a) 4 x 7 + 222

= ……………..

= ……………..

b) 40 : 5 + 405

= ……………..

= ……………..

c) 200 x 2 : 2

= ……………..

= ……………..

Lời giải:

a) 4 x 7 + 222 = 28 + 222

                         = 250

b) 40 : 5 + 405 = 8 + 405

                        = 413

c)200 x 2 : 2 = 400 : 2

                         = 200

Bài 3 trang 12 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Mỗi con thỏ có 2 cái tai và 4 cái chân. Hỏi 5 con thỏ có?

a) Bao nhiêu cái tai?

b) Bao nhiêu cái chân?

Lời giải:

a) Số tai của 5 con thỏ có:

       2 x 5 = 10 (tai)

b) Số chân của 5 con thỏ có:

       4 x 5 = 20 (chân)

Đáp số: 10 tai thỏ

                   20 chân thỏ

Bài 4 trang 12 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Xếp 4 hình tam giác thành hình “cái mũ”:

Lời giải:

Bài 5 trang 12 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Với các số 2, 4, 8 và dấu x, : , =, em viết được các phép tính đúng là:

Lời giải:

       2 x 4 = 8              8 : 2 = 4

       4 x 2 = 8              8 : 4 = 2

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*