Bài 51: Tôm, cua

5/5 - (1 bình chọn)

Câu 1 (trang 76 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội lớp 3): Điền tên các bộ phận con tôm, cua vào (. . .) cho phù hợp

Trả lời:

Câu 2 (trang 77 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội lớp 3): Đánh dấu x vào (. . .) trước câu trả lời đúng

Trả lời:

a) Đặc điểm nào không phải của tôm?

   (. . .) Không có xương sống

   ( X ) Có vỏ dày, mềm

   (. . .) Có nhiều chân, phân thành các đốt

b) Đặc điểm nào không phải của cua?

   (. . .) Không có xương sống

   ( X ) Có vỏ mềm, không có mai

   (. . .) Có 8 chân, phân thành các đốt

Câu 3 (trang 77 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội lớp 3): Cơ thể tôm và cua có đặc điểm gì chung?

Trả lời:

   – Điểm giống: tôm và cua đều có nhiều chân, có phần vỏ cứng để bảo vệ

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*