Bài 52: Luyện tập

5/5 - (1 bình chọn)

GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 3 TẬP 1 BÀI 52: LUYỆN TẬP

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 62 – Bài 52: Luyện tập

Bài 1 trang 62 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Tính

8 x 1 = …..       8 x 2 = …..       8 x 3 = …..       8 x 4 = …..

1 x 8 = …..       2 x 8 = …..       3 x 8 = …..       4 x 8 = …..

8 x 5 = …..       8 x 6 = …..       8 x 7 = …..       8 x 8 = …..

5 x 8 = …..       6 x 8 = …..       7 x 8 = …..       8 x 9 = …..

Lời giải:

8 x 1 = 8        8 x 2 = 16       8 x 3 = 24       8 x 4 = 32

1 x 8 = 8        2 x 8 = 16       3 x 8 = 24       4 x 8 = 32

8 x 5 = 40       8 x 6 = 48       8 x 7 = 56       8 x 8 = 64

5 x 8 = 40       6 x 8 = 48       7 x 8 = 56       8 x 9 = 72

Bài 2 trang 62 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Một tấm vải dài 30m. Người ta cắt lấy 2 mảnh, mỗi mảnh dài 8m. Hỏi tấm vải đó còn lại mấy mét?

Tóm tắt

Lời giải:

Số mét vải cắt đi là:

      8 x 2 = 16 (m)

Số mét vải còn lại là:

      20 – 16 = 4 (m)

Đáp số: 4m.

Bài 3 trang 62 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Tính

8 x 2 + 8 = ……………

                   = ……………

8 x 4 + 8 = ……………

                  = ……………

8 x 6 + 8 = ……………

                   = ……………

8 x 3 + 8 = ……………

                   = ……………

8 x 5 +8 = ……………

                  = ……………

8 x 7 + 8 = ……………

                  = ……………

Lời giải:

8 x 2 + 8 = 16 + 8

                   = 24

8 x 4 + 8 = 32 + 8

                  = 40

8 x 6 + 8 = 48 + 8

                   = 54

8 x 3 + 8 = 24 + 8

                   = 32

8 x 5 +8 = 40 + 8

                  = 48

8 x 7 + 8 = 56 + 8

                  = 64

Bài 4 trang 62 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Viết phép nhân thích hợp vào chỗ chấm:

Lời giải:

a) Có 4 hàng, mỗi hàng có 5 ô vuông. Số ô vuông có trong hình chữ nhật là:

5 x 4 = 20 (ô vuông)

b) Có 5 cột, mỗi cột có 4 ô vuông. Số ô vuông có trong hình chữ nhật là:

4 x 5 = 20 ( ô vuông)

Nhận xét 4 x 5 = 5 x 4

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*