Bài 64: Luyện tập

5/5 - (1 bình chọn)

GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 3 TẬP 1 BÀI 64: LUYỆN TẬP

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 74, 75 – Bài 64: Luyện tập

Bài 1 trang 74 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Điền < > =

585g ….. 558g                   526g ….. 625g

305g ….. 300g + 50g        450g ….. 500g – 60g

1kg ….. 850g + 150g        1 kg ….. 640g + 360g

Lời giải:

585g > 558g                   526g < 625g

305g < 300g + 50g        450g > 500g – 60g

1kg = 850g + 150g        1 kg = 640g + 360g

Bài 2 trang 74 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Bác Toàn mua 4 gói bánh và 1 gói kẹo. Mỗi gói bánh cân nặng 150g và gói kẹo cân nặng 166g. Hỏi bác Toàn mua bao nhiêu gam kẹo và bánh?

Tóm tắt

Lời giải:

Số gam 4 gói bánh cân nặng là:

   150 x 4 = 600 (g)

Tổng số gam kẹo và bánh là:

   600 + 166 = 766 (g)

Đáp số: 766g

Bài 3 trang 75 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Một quả bóng to và 10 quả bóng nhỏ cân nặng tất cả là 1kg. một quả bóng nhỏ cân nặng là 60g. Hỏi quả bóng to cân nặng bao nhiêu gam?

Tóm tắt

Lời giải:

1 kg = 1000g

10 quả bóng nhỏ cân nặng là: 60 x 10 = 600 (g)

1 quả bóng to cân nặng là: 1000 – 600 = 400 (g)

Đáp số: 400g

Bài 4 trang 75 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Thực hành:

Dùng cân để cân hộp Bộ đồ dùng học toán và hộp bút của em, sau đó viết tiếp vào chỗ chấm:

a) Hộp Bộ đồ dùng học toán cân nặng ……g

Hộp bút cân nặng……g

b) Hộp …………….cân nặng hơn hộp…………….

c) Hộp Bộ đồ dùng học toán và hộp bít cân nặng tất cả…..g

Lời giải:

(Học sinh tự cân rồi điền kết quả vào VBT)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*