✅ Bài 8: Ôn tập các bảng nhân ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 bình chọn)

GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 3 TẬP 1 BÀI 8: ÔN TẬP CÁC BẢNG NHÂN

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 10 – Bài 8: Ôn tập các bảng nhân

Bài 1 trang 10 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Tính nhẩm

a) 2 x 2 = ……              3 x 3 = ……

2 x 4 = ……              3 x 5 = ……

2 x 6 = ……              3 x 7 = ……

2 x 8 = ……              3 x 9 = ……

4 x 4 = ……              5 x 5 = ……

4 x 2 = ……              5 x 7 = ……

4 x 6 = ……              5 x 9 = ……

4 x 8 = ……              5 x 3 = ……

b) 200 x 4 = ……              300 x 2 = ……

200 x 2 = ……             300 x 3 = ……

400 x 2 = ……             500 x 1 = ……

100 x 4 = ……             100 x 3 = ……

Lời giải:

a) 2 x 2 = 4              3 x 3 = 9

2 x 4 = 8              3 x 5 = 15

2 x 6 = 12              3 x 7 = 21

2 x 8 = 16              3 x 9 = 27

4 x 4 = 16              5 x 5 = 25

4 x 2 = 8              5 x 7 = 35

4 x 6 = 24              5 x 9 = 45

4 x 8 = 32              5 x 3 = 15

b) 200 x 4 = 800              300 x 2 = 600

200 x 2 = 400             300 x 3 = 900

400 x 2 = 800             500 x 1 = 500

100 x 4 = 400             100 x 3 = 300

Bài 2 trang 10 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Tính

a) 5 x 3 + 15 = ………..

                        = ………..

b) 4 x 7 – 28 = ………..

                       = ………..

c) 2 x 1 x 8 = ………..

                    = ………..

Lời giải:

a) 5 x 3 + 15 = 15 + 15

                        = 30

b) 4 x 7 – 28 = 28 – 28

                       = 0

c) 2 x 1 x 8 = 2 x 8

                    = 16

Bài 3 trang 10 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Trong một buổi họp, người ta xếp 8 hàng ghế, mỗi hàng có 5 người. Hỏi buổi họp đó có bao nhiêu người ngồi họp?

Lời giải:

Số người có trong buổi họp đó là:

5 x 8 = 40 ( người)

Đáp số: 40 người

Bài 4 trang 10 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Tính chu vi hình vuông ABCD có kích thước ghi như hình vẽ:

Lời giải:

Chu vi hình vuông:

AB + BC + CD + DA = 200 + 200 + 200 + 200 = 800 (cm)

Đáp số: 800cm

Bài 5 trang 10 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1: Nói phép tính với kết quả đúng

Lời giải:

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*