BÀI LUẬN TIẾNG ANH VỀ CHỦ ĐỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

5/5 - (2 bình chọn)

Environment is the most important thing for our life. Environment is the air we breath, the water we drink and is everything we need for our life. But now that most important thing for our life is being polluted and by many different ways. This pollution affects the health of living things. Air is damaged by car and lorry fumes, and power stations create acid rain which destroys entire forests and lakes. When fossil fuels i.e. oil, gas and coal are burned to provide energy for lighting, cooking etc. they form polluting gases. Not only on land but also in the sea, oils spills pollute sea water and kill marine life; chemical waste from factories and sewage works, and artificial fertilisers from farmland, pollute river water, killing wildlife and spreading disease. Everything is being caused by human’s existence. Humans create such a lot of rubbish! Each household produces about 1 tonne of rubbish every year! Most of this is taken away by dustmen and buried in enormous landfill sites or burned in incinerators – both of these actions can be dangerous for the environment.

But only we can change it and solve it. Pollution can be prevented by thing we do everyday. First we can use recycled paper to help save trees. Second try to avoid buying plastic. It’s hard to recycle. One way to cut down on plastic is to refuse to use carrier bags. If we can’t avoid buying plastic bags, we should use re-use plastic bags over and over again, until they wear out. Finally we should take your old clothes to charity shops, some are sold. To protect environment we also have to save energy. Use less energy by switching off lights when rooms are not in use, not wasting water; don’t forget to switch off all electric things when they are not in use, use a bicycle or walk instead of using a car for short trips we can save energy, keep clean atmosphere and keep healthy life. Lighting accounts for 10 percent to 15 percent of the electricity bill. However, this amount can be reduced by replacing an ordinary 100-watt light bulb with an energy-saving bulb and we still trying to invent the new thing to save money as well as conserve the Earth’s resources.
Keep clean environment isn’t only all ways are mentioned before but also to protect natural resources. That is the way to conserve wildlife. First we need to conserve the old forest, rainforest, build more safari and national park, and plant more trees to make place to live for wild animals. Second we need to prohibit hunters who hunt animals too many out of the law allowance.
Finally, we now know that environment is the most important thing for life and we know how to protect and use it scientifically. Everyday we invent and find more and more way to protect environment. I hope that in the future the earth will be cleaner.

Environment is an essential part of our life. A clean environment is necessary for a peaceful and healthy life.
An environment is the natural surroundings which helps human beings, animals and other living things to grow and develop naturally. But nowadays, our environment is disturbing in many different ways. Any type of disturbance in the nature’s balance affects the environment totally. It does not only ruin human lives but also affects on all living beings. We can save our environment with the little step taken by everyone on the earth. We should reduce the amount of waste, throwing wastes properly to its place only…and many other simple ways.
It is very important to save environment for human existence. When we protect the environment, we are protecting ourselves and our future as well.
Một số mẫu bài luận về bảo vệ môi trường hay nhất bằng tiếng Anh. Môi trường là một phần thiết yếu trong cuộc sống của chúng ta. Một môi trường sạch rất cần thiết cho một cuộc sống yên bình và khỏe mạnh. Môi trường là khu vực tự nhiên xung quanh giúp con người, động vật và những sinh vật sống khác lớn lên và phát triển một cách tự nhiên. Nhưng hiện nay, môi trường của chúng ta đang bị rối loạn bằng nhiều cách khác nhau. Bất cứ hình thức làm rối loạn sự cân bằng tự nhiên nào cũng đều ảnh hưởng đến toàn bộ môi trường. Điều này không chỉ phá hủy cuộc sống của con người mà còn ảnh hường đến tất cả mọi sinh vật sống. Chúng ta có thể bảo vệ môi trường của chúng ta bằng các hành động nhỏ của mọi người trên Trái Đất. Chúng ta nên giàm lượng rác thải, chỉ bỏ rác đúng nơi quy định… và nhiều cách đơn giản khác. Bảo vệ môi trường cho sự sinh tồn của nhân loại là điều rất quan trọng. Khi chúng ta bảo vệ môi trường, chúng ta đang bảo vệ chính bản thân mình và cả tương lai của chúng ta nữa.
Một số mẫu bài luận về bảo vệ môi trường hay nhất bằng tiếng Anh

An environment is everything which surrounds us naturally and affects our daily lives on the earth. Everything comes under an environment, the air which we breathe every moment, the water which we use for our daily routine, plants, animals and other living things, etc around us. An environment is called healthy environment when the natural cycle goes side by side without any disturbance. Any type of disturbance in the nature’s balance affects the environment totally which ruins the human lives.
Now, in the era of advance living standard of the human being, our environment is getting affected to a great extent by the means of air pollution, noise pollution, deforestation, water pollution, soil pollution, acid rain and other dangerous disasters created by the human beings through technological advancement. Therefore, we all must take an oath together to protect our natural environment to keep it safe as usual forever.
Một số mẫu bài luận về bảo vệ môi trường hay nhất bằng tiếng Anh.
Môi trường là tất cả mọi thứ bao quanh chúng ta một cách tự nhiên và ảnh hưởng tới cuộc sống hàng ngày của chúng ta trên Trái đất. Tất cả mọi thứ đều thuộc môi trường, không khí mà chúng ta hít thở từng giây từng phút, nước để chúng ta sử dụng cho cuộc sống hàng ngày, cho cây cối, các loài vật và những hoạt động sống khác,…vv xung quanh chúng ta. Một môi trường được gọi là lành mạnh khi chu kỳ tự nhiên phát triển cùng nhau mà không có bất kỳ sự xáo trộn nào.Bất kỳ loại xáo trộn nào trong sự cân bằng của tự nhiên đều hoàn toàn ảnh hưởng tới môi trường và phá hỏng cuộc sống của con người.
Hiện nay, trong thời đại tiêu chuẩn sống ngày càng phát triển của con người, môi trường sống của chúng ta đang bị ảnh hưởng ở quy mô lớn bởi ô nhiễm không khí, ô nhiễm tiếng ồn, nạn phá rừng, ô nhiễm nước, ô nhiễm đất, mưa axít, và những thảm họa nguy hiểm khác được tạo ra bởi con người thông qua sự tiến bộ của công nghệ. Vì vậy, tất cả chúng ta đều phải cam kết cùng nhau để bảo vệ môi trường tự nhiên được an toàn như vốn có.

Xem thêm

Văn mẫu Tiếng Anh lớp 6Tìm Gia sư tiếng Anh
Bài luận miêu tả một chuyến du lịch bằng tiếng AnhViết Bài Luận Tiếng Anh Về Đà Lạt
Bài luận: Một lần thăm vườn cây ăn tráiBài Luận Tiếng Anh Viết Về Đồ Chơi Của Tôi. My Toys
Bài Luận Tiếng Anh Theo Chủ Đề Về Du Lịch Nha TrangBài luận: Viết bài luận chủ đề kể về chuyến du lịch
Bài luận: Viết bài luận chủ đề về Hội An bằng tiếng AnhBài luận: Viết đoạn văn ngắn miêu tả phố cổ Hội An
Bài luận: Viết đoạn văn về tác hại của thuốc lá bằng tiếng AnhBài luận Viết Đoạn Văn Về Chương Trình Tivi Yêu Thích
Bài luận Viết đoạn văn miêu tả mùa hè bằng tiếng AnhBÀI LUẬN TIẾNG ANH VIẾT VỀ CÁC MÙA TRONG NĂM
Bài luận: Viết đoạn văn ngắn về noel, giáng sinh bằng Tiếng AnhBài luận: Viết đoạn văn về chủ đề giáng sinh noel
Bài Luận Tiếng Anh Thể Hiển Cảm Xúc Dành Cho MẹBÀI LUẬN TIẾNG ANH VỀ CHỦ ĐỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Bài Luận Tiếng Anh Chủ Đề Về Gia ĐìnhMột Số Bài Luận Tiếng Anh Theo Chủ Đề Du Lịch
Bài luận Tiếng Anh viết về quê hươngKinh nghiệm viết bài luận tiếng Anh

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*