Bằng tú tài quốc tế – International Baccalaureate (IB) là gì? Vì sao bạn nên sở hữu tấm bằng này?

Chương trình Tú tài Quốc tế là một trong những chương trình học thuật hàng đầu trên thế giới. Với ưu điểm giáo dục hướng … Đọc tiếp Bằng tú tài quốc tế – International Baccalaureate (IB) là gì? Vì sao bạn nên sở hữu tấm bằng này?