Các bài thơ về công thức vật lý

CÔNG THỨC TÍNH VẬN TỐC  Muốn tìm vận tốc thì sao? Quãng đường thời dưới chia nhau ra liền Quãng thì lấy vận nhân thời Quãng mà chia … Đọc tiếp Các bài thơ về công thức vật lý