Các câu giao tiếp tiếng Ý cơ bản

5/5 - (1 bình chọn)

Tiếng Ý là một ngôn ngữ Romance, có nguồn gốc từ tiếng Latinh. Đây là ngôn ngữ chính thức của Ý, Thụy Sĩ, San Marino, Vatican và một số quốc gia khác. Tiếng Ý cũng là ngôn ngữ phổ biến thứ 6 trên thế giới.

Nếu bạn đang có kế hoạch du lịch, du học hoặc làm việc tại Ý, việc học một số câu giao tiếp tiếng Ý cơ bản sẽ giúp bạn dễ dàng giao tiếp với người bản xứ. Trong bài viết này, Trung tâm gia sư Tâm Tài Đức sẽ giới thiệu đến bạn một số câu giao tiếp tiếng Ý cơ bản nhất.

Chào hỏi

 • Chào buổi sáng: Buongiorno (bùng-gior-nô)
 • Chào buổi chiều: Buon pomeriggio (bùng-po-me-ri-ggio)
 • Chào buổi tối: Buonasera (bùng-a-se-ra)
 • Tạm biệt: Arrivederci (a-rri-ve-der-chi)
 • Hẹn gặp lại: Ci vediamo (chi ve-d-d-a-mo)

Giới thiệu bản thân

 • Tên tôi là: Mi chiamo (mi ki-a-mo)
 • Tôi đến từ: Vengo da (ven-go da)
 • Tôi là sinh viên: Sono uno studente (so-no u-no stu-den-te)
 • Tôi là giáo viên: Sono un insegnante (so-no un in-se-gnan-te)

Hỏi thăm sức khỏe

 • Bạn khỏe không?: Come stai? (koh-meh sta-ee)
 • Tôi khỏe, cảm ơn: Sto bene, grazie (sto be-ne, gra-tsie)
 • Bạn có thể giúp tôi không?: Puoi aiutarmi? (pu-oi a-ju-tar-mi)

Xin lỗi

 • Tôi xin lỗi: Mi dispiace (mi dis-pi-a-che)
 • Không sao: Non importa (non im-por-ta)

Cảm ơn

 • Cảm ơn: Grazie (gra-tsie)
 • Không cần phải cảm ơn: Prego (pre-go)

Câu hỏi

 • Bạn tên gì?: Come ti chiami? (koh-meh tee ki-a-mee)
 • Bạn bao nhiêu tuổi?: Quanti anni hai? (kwan-ti an-ni a-i)
 • Bạn đến từ đâu?: Di dove sei? (di do-ve sei)
 • Bạn làm gì?: Che cosa fai? (ke ko-sa fai)

Câu trả lời

 • Tôi tên là [tên bạn]: Mi chiamo [tên bạn]
 • Tôi 25 tuổi: Ho 25 anni (o 25 an-ni)
 • Tôi đến từ Việt Nam: Vengo dal Vietnam (ven-go dal vi-et-nam)
 • Tôi là giáo viên tiếng Anh: Sono un insegnante di inglese (so-no un in-se-gnan-te di in-gli-se)

Các câu giao tiếp khác

 • Đây là gì?: Cos’è? (ko-s-se)
 • Bao nhiêu tiền?: Quanto costa? (kwan-to kos-ta)
 • Tôi muốn mua [sản phẩm]: Voglio comprare [sản phẩm] (vuol-lo kom-pra-re)
 • Tôi không hiểu: Non capisco (non kap-is-ko)

Trên đây là một số câu giao tiếp tiếng Ý cơ bản mà bạn cần biết. Hãy luyện tập thường xuyên để có thể giao tiếp tiếng Ý một cách tự tin và trôi chảy. Trung tâm gia sư Tâm Tài Đức chúc bạn học tập tốt!

Ngoài ra, Trung tâm gia sư Tâm Tài Đức còn cung cấp các khóa học dạy tiếng Ý từ cơ bản đến nâng cao. Với đội ngũ giáo viên giỏi, giàu kinh nghiệm, Trung tâm sẽ giúp bạn học tiếng Ý một cách hiệu quả và nhanh chóng. Nếu bạn có nhu cầu học tiếng Ý, hãy liên hệ với Trung tâm gia sư Tâm Tài Đức để được tư vấn miễn phí.

Xem thêm

Gia sư Tiếng Ý

Các câu giao tiếp tiếng Ý cơ bản

Ngữ pháp Tiếng Ý dành cho người đi làm

Tiếng Ý cho người muốn làm việc tại Ý