Cách tính điểm phần trăm của IGCSE

Thông thường phụ huynh và học sinh chỉ biết đến cách tính điểm IGCSE theo chữ cái từ A* đến G mà chưa thật sự … Đọc tiếp Cách tính điểm phần trăm của IGCSE