Có nên dạy xác suất thống kê cho trẻ tiểu học?

Xác suất thống kê là một môn học quan trọng, có ứng dụng rộng rãi trong đời sống, khoa học và sản xuất. Ở nhiều … Đọc tiếp Có nên dạy xác suất thống kê cho trẻ tiểu học?