Có thể đăng ký thi IGCSE tự do không?

Ngoài việc học chính thống tại trường quốc tế, IGCSE cho phép thí sinh đăng ký thi tự do và nhận chứng chỉ cho từng … Đọc tiếp Có thể đăng ký thi IGCSE tự do không?