✅ Công thức would you like ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Đánh giá bài viết post

Cấu trúc would you like

Định nghĩa cấu trúc would you like tiếng Anh

Cấu trúc would you like là một cấu trúc ngữ pháp thông dụng trong văn nói tiếng Anh. Cấu trúc này thường được sử dụng để hỏi về mong muốn của người khác, hay đưa ra một lời mời, lời đề nghị một cách lịch sự.

Ví dụ:

 • Would you like some apple pies? (Bạn có muốn một vài chiếc bánh táo không?)
 • Would you like to dance with me? (Bạn có muốn cùng nhảy với mình không?)
 • What would you like to do on the weekends? (Bạn thường thích làm gì vào cuối tuần?)

Cách dùng cấu trúc would you like 

Như đã nói ở phần trước, cấu trúc would you like được sử dụng với hai mục đích chính đó là đưa ra một lời mời, lời đề nghị hay hỏi nguyện vọng của ai đó một cách lịch sự. Hãy xem những ví dụ dưới đây để hiểu kỹ hơn bạn nhé.

Cấu trúc would you like dùng để mời hoặc đề nghị

 • Cấu trúc chung

       Would you like + Noun?

Ví dụ: Would you like a glass of lemon juice? (Bạn có muốn một cốc nước chanh không?)

       Would you like + to verb (infinitive)?

 Ví dụ: Would you like to eat pasta? (Bạn có muốn ăn mỳ Ý không?)

 • Cách trả lời lại đề nghị

       S + would like + N/to infinitive + O

Would like có thể được viết dưới dạng rút gọn: ’d like

Bảng dưới đây tổng hợp các cách trả lời đề nghị, lời mời của cấu trúc would you like:

Chấp nhận lời mời

Từ chối lời mời

Absolutely

Thank you!

Yes

Yes, I would

Yes, I’d love to

Yes, please

No, thank you so much

I would love to but I cannot…

I am sorry, I cannot…

Ví dụ: 

 • Would you like some sugar on your dessert?

(Bạn có muốn thêm đường vào món tráng miệng của mình không?)

 • Absolutely. I’d like some sugar on my dessert, please.

(Dĩ nhiên rồi. Tôi muốn thêm đường vào món tráng miệng của mình.)

 • Would you like to buy a new dress?

(Bạn có muốn mua một chiếc váy mới không?)

 • No, I’d love to but I cannot fit more clothes in my wardrobe.

(Không, mình muốn lắm nhưng tủ quần áo mình chật lắm rồi, không nhét thêm được nữa.)

Cấu trúc would you like dùng để hỏi về nguyện vọng của người khác

 • Công thức chung

       What + would + S + like + N/to verb (infinitive)?

 • Cách trả lời 

       S + would like/love + N/to infinitive…

       S + like N/to infinitive…

       I’ll have…

Ví dụ:

 • What would you like to have on your birthday?

(Bạn muốn nhận quà gì vào sinh nhật?)

 • I’d love a new smartphone.

(Tôi muốn một chiếc điện thoại thông minh.)

 • What would you like to do on your wedding day?

(Bạn muốn làm gì vào ngày cưới của mình?)

 • I like to sing a love song.

(Tôi muốn hát một bản tình ca.)

So sánh cách sử dụng would like và like

 Do you like rice?

 Would you like some rice?

 Do you like dancing?

 Would you like to dance?

 Hỏi ai đó về thích/ không thích sự vật, sự việc khác

 Đưa ra lời đề nghị

 Hỏi ai đó về thích/ không thích sự vật, sự việc khác

 Đưa ra một lời mời

Gia sư Tiếng Anh là gì

Bài tập cấu trúc would you like có đáp án

Bài 1: Điền would hoặc do vào chỗ trống

 1. _____  you like a glass of water? 
 2. _____  you like living in Australia?
 3. _____  you like more sugar for your coffee? 
 4. _____  you like practicing English? 
 5. _____  you like some more food? 
 6. _____  you like some water? 
 7. _____  you like to go to the movies this evening? 
 8. _____  you like to go to the movies? (generally speaking) 
 9. _____  you like your job? 
 10. _____ you like dancing? 

Đáp án:

 1. Would
 2. Do
 3. Would
 4. Do
 5. Would
 6. Would
 7. Would
 8. Do
 9. Do
 10. Do

Bài 2: Đặt câu với các tình huống sau, sử dụng cấu trúc would like

 1. You want to invite your crush to go to the prom with you.
 2. You are hungry and your mom asks you what to have for dinner.
 3. You see a nice dress and tell the salesperson about that dress.
 4. You want to ask whether your father wants to have lunch with you or not.
 5. You want to offer your lover a cup of tea.
 6. The waitress brings you the wrong order and you want to change it.
 7. You feel tired and have to decline the invitation from your friends.

Đáp án: (tham khảo)

 1. Would you like to go to the prom with me?
 2. I’d like a hamburger, please.
 3. I would like to purchase this dress.
 4. Father, would you like to have lunch with me?
 5. Honey, would you like a cup of tea?
 6. Excuse me, I’d like a cup of coffee, this is the wrong order.
 7. I’m sorry, but I’d like to rest for now.

Bài tập

1. Would you like _________ something?

A. to eat

B. eating

C. to eating

D. is drinking

2. Would you like  _________ with me?

A. have dinner

B. to have dinner

C. having dinner

D. had dinner

3. How   _________ your meal?

A. would you like

B. you would like

C. would like you

D. do you would like

4. Where would you like _________ to?

A. travel

B. to travel

C. traveling

D. are travel

5. I would like  _________ a singer in the future.

A. be

B. am

C. do

D. to be

Đáp án: 

1 – A

2 – B

3 – A

4 – B

5 – D

Bài tập về cấu trúc would you like có đáp án

1. Would you like _________ something?

A. to eat B. eating C. to eating D. is drinking

2. Would you like _________ with me?

A. have dinner B. to have dinner C. having dinner D. had dinner

3. How _________ your meal?

A. would you like B. you would like C. would like you D. do you would like

4. Where would you like _________ to?

A. travel B. to travel C. traveling D. are travel

5. I would like _________ a doctor in the future.

A. to be B. do10 C. am D. be

Đáp án: 1 – A 2 – B 3 – A 4 – B 5 – A

Bài tập cấu trúc would you like có đáp án

Bài 1. Điền would hoặc do vào chỗ trống

 1. _____  you like a glass of water? 
 2. _____  you like living in Australia?
 3. _____  you like more sugar for your coffee? 
 4. _____  you like practicing English? 
 5. _____  you like some more food? 
 6. _____  you like some water? 
 7. _____  you like to go to the movies this evening? 
 8. _____  you like to go to the movies? (generally speaking) 
 9. _____  you like your job? 
 10. _____ you like dancing? 

Đáp án:

 1. Would
 2. Do
 3. Would
 4. Do
 5. Would
 6. Would
 7. Would
 8. Do
 9. Do
 10. Do

Bài 2. Đặt câu với các tình huống sau, sử dụng cấu trúc would like

 1. You want to invite your crush to go to the prom with you.
 2. You are hungry and your mom asks you what to have for dinner.
 3. You see a nice dress and tell the salesperson about that dress.
 4. You want to ask whether your father wants to have lunch with you or not.
 5. You want to offer your lover a cup of tea.
 6. The waitress brings you the wrong order and you want to change it.
 7. You feel tired and have to decline the invitation from your friends.

Đáp án:

 1. Would you like to go to the prom with me?
 2. I’d like a hamburger, please.
 3. I would like to purchase this dress.
 4. Father, would you like to have lunch with me?
 5. Honey, would you like a cup of tea?
 6. Excuse me, I’d like a cup of coffee, this is the wrong order.
 7. I’m sorry, but I’d like to rest for now.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*