ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH LỚP 1 HỌC KỲ 1

4/5 - (20 bình chọn)

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn tiếng Anh

Họ và tên: ………………………………………….
Lớp: 1 …. 
BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ I
Môn: TIẾNG ANH
Năm học: 2019 – 2020

I. Nối các tranh với từ tiếng Anh của chúng (2.5pts)

Nối các tranh với từ tiếng Anh của chúng

II. Sắp xếp những chữ cái sau thành từ có nghĩa (2.5 pts)

Sắp xếp những chữ cái sau thành từ có nghĩa

III. Khoanh vào câu trả lời đúng nhất a, b hoặc c (2.5 pts)

Khoanh vào câu trả lời đúng nhất a, b hoặc c

IV. Nhìn và viết (2.5 pts)

Nhìn và viết

Bộ Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 1 trường Tiểu học Đặng Cương, Hải Phòng

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 1 – Đề 1

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 1
Writting

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 1 – Đề 2

Speaking

Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 1 năm học 2019 – 2020 theo giáo trình First Friend

Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 1

I. Nối các tranh với từ tiếng Anh của chúng (2.5pts)

Nối các tranh với từ tiếng Anh

II. Sắp xếp những chữ cái sau thành từ có nghĩa (2.5pts)

Sắp xếp những chữ cái

III. Khoanh vào câu trả lời đúng nhất a hoặc b (2.5pts)

Khoanh vào câu trả lời đúng nhất

 IV. Tô màu theo đúng quy định (2.5pts)

Tô màu theo đúng quy định
TRƯỜNG TH ……………….
Họ và Tên: ………………….
Lớp 1………
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I
Môn: Tiếng Anh – Lớp 1
Năm học: 2017 – 2018
(Thời gian làm bài: 40 phút)

Bài 1. Hoàn thành các từ sau.

Hoàn thành các từ sau

Bài 2. Nối hai vế câu để tạo thành câu hoàn chỉnh

1. Hi! How are you? a. the board, please.
2. Look at b. Fine, Thank you.
3. I go to c. is in the garden.
4. Sit d. are in the garden.
5. The hen e. down, please.
6. The goat and the pig f. school every day.

Bài 3. Nhìn tranh, hoàn thành câu.
 

  1. I like ___________.
  2. The __________ is in the garden.
  3. I like to _________
  4.  She likes ___________
  5. Can you ____________?
Nhìn tranh, hoàn thành câu

Bài IV. Điền từ thích hợp vào chỗ trống.

school, horse, pig, down, hen

1. The …………………………. is in the garden.
2. Sit …………………………., please!
3. I go to …………………………. every day.
4. The goat and …………………………. are in the garden.
5. The ………………………………. is in the garden.

ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH LỚP 1

Học kỳ I – Năm học 2016-2017

Câu 1: Em hãy nối các từ với các tranh sau cho đúng: (4đ)

Em hãy nối các từ với các tranh sau cho đúng

Câu 2: Hãy điến chữ cái còn thiếu để hoàn thành các từ sau:(3đ)

c…t                                        (con mèo                            ap..le                             (quả táo)                   
fi…h(con cá)d…g(con chó)
g…at(con dê)h…n(con gà mái)

Câu 3: Em hãy viết hai dòng các từ sau (3đ)

Ball 

Hippo

Dragon

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*