37 Đề thi toán lớp 9 giữa học kì 2 (Có đáp án)

5/5 - (1 bình chọn)

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề 1 thi Giữa học kì 2

Môn: Toán lớp 9

Thời gian làm bài: 90 phút

Bài 1 (2,5 điểm)

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho Parabol

  1. Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (Q).
  2. Gọi A, B là hai giao điểm của (P) và (Q). Tính diện tích tam giác OAB,

Bài 2 (2,5 điểm) Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:

Trong tháng đầu, hai tổ sản xuất được 860 chi tiết máy. Đến tháng thứ hai, tổ I vượt mức 15%, tổ II vượt mức 10%. Do đó, tháng thứ hai cả 2 tổ sản xuất được 964 chi tiết máy. Tính số chi tiết máy mỗi tổ đã sản xuất được trong tháng đầu.

Bài 3 (4,0 điểm)

Cho đường tròn tâm O đường kính AB. Dây CD vuông góc với AB tại E (E nằm giữa A và O; E không trùng  A, không trùng O). Lấy điểm M thuộc cung nhỏ BC sao cho cung MB nhỏ hơn cung MC. Dây AM cắt CD tại F. Tia BM cắt đường thẳng CD tại K.

  1. Chứng minh tứ giác BMFE nội tiếp.
  2. Chứng minh BF vuông góc với AK và EK.EF = EA.EB
  3. Tiếp tuyến của (O) tại M cắt tia KD tại I. Chứng minh IK = IF.

Bài 4. (1,0 điểm) Với các số a, b, c > 0 và thỏa mãn a + b + c = 1

Chứng minh

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1:

a. Hoành độ giao điểm của (P) và (Q) là nghiệm của phương trình:

Câu 2:

Vì đến tháng thứ hai, tổ I vượt mức 15%, tổ II vượt mức 10%. Do đó, tháng thứ hai cả 2 tổ sản xuất được 964 chi tiết máy, nên ta có phương trình:

Vậy trong tháng đầu, số chi tiết máy mỗi tổ đã sản xuất được lần lượt là: 360 và 500.

Câu 3:

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề 2 thi Giữa học kì 2

Môn: Toán lớp 9

Thời gian làm bài: 90 phút

I.PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm)

(Hãy chọn phương án đúng và viết chữ cái đứng trước phương án đó vào bài làm)

b. Cho hàm số y = -3x – m + 1, với m là tham số. Xác định giá trị của m để đồ thị hàm số y = -3x – m + 1 đi qua gốc tọa độ O

Câu 2 (1,75 điểm)

a. Giải phương trình x2 – x – 6 = 0

b. Cho phương trình mx2 – 2(m-1)x + m = 0 (1), với m là tham số. Xác định giá trị của m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt.

Câu 3 (0,75 điểm) Giải hệ phương trình

Câu 4 (3,25 điểm) Cho đường tròn (O) đường kính BC. Trên đường tròn (O) lấy điểm A sao cho AB < AC. Trên OC lấy điểm M sao cho M nằm giữa O và C. Qua M kẻ đường thẳng vuông góc với OC cắt tia đối của tia AB tại N, cắt AC tại F. Đường thẳng NM cắt đường tròn (O) tại F và K (F nằm giữa E và N)

a. Chứng minh bốn điểm A, B, M, E cùng thuộc một đường tròn và chứng minh bốn điểm N, A, M, C cùng thuộc một đường tròn.

Đáp án và hướng dẫn giải

I.PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm)

Câu 1:

Chọn B

Câu 8:

Chọn D

a. Chứng minh bốn điểm A, B, M, E cùng thuộc một đường tròn và chứng minh bốn điểm N, A, M, C cùng thuộc một đường tròn.

Xét tứ giác ABME ta có:

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề 3 thi Giữa học kì 2

Môn: Toán lớp 9

Thời gian làm bài: 90 phút

Bài 1 (2 điểm) Giải các hệ phương trình sau:

Bài 2 (2 điểm) Gải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình’

Hai tổ sản xuất trong tháng thứ nhất làm được 1000 sản phẩm. Sang tháng thứ hai, do cải tiến kĩ thuật nên tổ một vượt mức 20%, tổ hai vượt mức 15% so với tháng thứ nhất. Vì vậy, cả hai tổ sản xuất được 1170 sản phẩm. Hỏi tháng thứ nhất, mỗi tổ sản xuất được bao nhiêu sản phẩm?

Bài 3 (2 điểm)

Cho đường thẳng (d) có phương trình y = ax + b. Tìm a, b biết (d) song song với đường thẳng (d’) có phương trình: y = -3x + 5 và đi qua điểm A thuộc Parabol (P) có phương trình y = x2 có hoành độ bằng – 2.

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1:

a. Ta có:

Câu 3:

Điểm A thuộc y = x2 có hoành độ x = -2 ⇒ y = (-2)2 = 4 ⇒ A(-2;4)

Gọi Q là giao điểm của PM và AB.

Xét tam giác MQO có:

MH là đường cao

OI là đường cao (vì OI là đường nối tâm của hai đường tròn)

MH cắt OI tại I

Suy ra I là trực tâm tam giác MQO

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề 4 thi Giữa học kì 2

Môn: Toán lớp 9

Thời gian làm bài: 90 phút

Bài 2 (2,0 điểm) Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình

Hai xí nghiệp cùng may một loại áo. Nếu xí nghiệp thứ nhất may trong 5 ngày và xí nghiệp thứ hai may trong 3 ngày thì cả hai xí nghiệp may được 2620 chiếc áo. Biết rằng trong một ngày xí nghiệp thứ hai may được nhiều hơn xí nghiệp thứ nhất 20 chiếc áo. Hỏi mỗi xí nghiệp một ngày may được bao nhiêu chiếc áo?

Bài 3 (2,0 điểm)

1. Giải hệ phương trình sau:

2. Cho hàm số y = xcó đồ thị là Parabol  (P) và hàm số y = x + 2 có đồ thị là đường thẳng (d)

a. Hãy xác định tọa độ các giao điểm A, B của hai đồ thị hàm số trên

b. Tính diện tích của tam giác OAB (O là gốc tọa độ)

Bài 4 (3,5 điểm)

Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn (O; R) với cạnh AB cố định khác đường kính. Các đường cao AE, BF của tam giác ABC cắt nhau tại H và cắt đường tròn lần lượt tại I, K, CH cắt AB tại D

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1:

a. Với x = 16 (thỏa mãn điều kiện) thay vào biểu thức A ta được:

Câu 2:

1. Chứng minh tứ giác CEHF nội tiếp được trong một đường tròn

Ta có hai đường cao AE và BE của tam giác ABC cắt nhau tại H nên H là trực tâm tam giác ABC. Khi đó CD vuông góc với AB.

Xét tứ giác CEHF có:

4. Chứng minh rằng khi C chuyển động trên cung lớn AB thì đường tròn ngoại tiếp tam giác DEF luôn đi qua một điểm cố định

Gọi M là trung điểm BC

Đề 5 giữa kỳ 2 Toán 9 trường THCS Hoàng Văn Thụ – Quảng Nam

Đề 6 kiểm tra giữa học kỳ 2 Toán 9 sở GD&ĐT Bắc Ninh

Đề 7 thi giữa học kỳ 2 Toán 9 trường THCS Kim Liên – Nghệ An

Đề 8 kiểm tra giữa học kỳ 2 Toán 9 trường Thực Nghiệm KHGD – Hà Nội

Đề 9 kiểm tra giữa học kỳ 2 Toán 9 trường THCS Giảng Võ – Hà Nội

Đề 10 kiểm tra giữa HK2 Toán 9 phòng GD và ĐT Quận Tây Hồ – Hà Nội

Đề 11 thi giữa học kì 2 Toán 9 trường THCS Dịch Vọng – Hà Nội

Đề 12 thi giữa học kỳ 2 Toán 9 phòng GD&ĐT Bắc Từ Liêm – Hà Nội

Đề 13 KSCL giữa kì 2 Toán 9 phòng GD&ĐT Hà Đông – Hà Nội

Đề 14 thi giữa học kỳ 2 Toán 9 phòng GD&ĐT Tây Hồ – Hà Nội

Đề 15 khảo sát giữa kỳ 2 Toán 9 trường THCS Gia Khánh – Vĩnh Phúc

TRƯỜNG THCS TAM HƯNG

ĐỀ 16 THI GIỮA HỌC KÌ 2

MÔN: TOÁN LỚP 9
Thời gian làm bài: 90 phút

Câu 1 (2 điểm): Cho biểu thức:

a) Rút gọn A.

b) Tìm x để A < 0.

Câu 2 (2,0 điểm): Giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình

Hai công nhân cùng sơn cửa cho một công trình trong 4 ngày thì xong công việc. Nếu người thứ nhất làm một mình trong 9 ngày rồi người thứ hai đến cùng làm tiếp trong 1 ngày nữa thì xong công việc. Hỏi mỗi người làm một mình thì bao lâu xong việc?

Câu 3 (2,0 điểm): Cho hệ phương trình:

a) Giải hệ (I) với m = 5.

b) Xác định giá trị của m để hệ phương trình (I) có nghiệm duy nhất và thỏa mãn: 2x + 3y = 12

Câu 4 (3,5 điểm) Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB và điểm M bất kì trên nửa đường tròn (M khác A và B). Trên nửa mặt phẳng bờ AB chứa nửa đường tròn kẻ tiếp tuyến Ax. Tia BM cắt Ax tại I; tia phân giác của góc IAM cắt nửa đường tròn tại E; cắt tia BM tại F; tia BE cắt Ax tại H, cắt AM tại K.

1. Chứng minh rằng: AEMB là tứ giác nội tiếp và AI2 = IM.MB

2. Chứng minh BAF là tam giác cân

3. Chứng minh rằng tứ giác AKFH là hình thoi.

Câu 5 (0,5 điểm) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN LỚP 9

PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG

ĐỀ 17 KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ II

NĂM HỌC …
MÔN: HÌNH HỌC – LỚP 9
Thời gian làm bài: 45 phút

ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN LỚP 9

20 đề giữa kì 2 môn toán lớp 9 các trường Hà Nội

🔢 GIA SƯ TOÁN

Mọi chi tiết liên hệ với chúng tôi :
TRUNG TÂM GIA SƯ TÂM TÀI ĐỨC
Các số điện thoại tư vấn cho Phụ Huynh :
Điện Thoại : 091 62 65 673 hoặc 01634 136 810
Các số điện thoại tư vấn cho Gia sư :
Điện thoại : 0902 968 024 hoặc 0908 290 601

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*