Đề thi vật lý lớp 7 học kì 1 (Có đáp án)

Đề 1 thi học kì 1 môn Vật lý lớp 7 Câu 1: Hiện tượng bóng tối và bóng nửa tối là do ánh sáng …………..và … Đọc tiếp Đề thi vật lý lớp 7 học kì 1 (Có đáp án)