Giải bài tập sách giáo khoa hóa 10 nâng cao

5/5 - (1 bình chọn)

✅ Chương 1: Nguyên tử ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa lớp 10 Bài 1: Thành phần nguyên tử ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa lớp 10 Bài 2: Hạt nhân nguyên tử. Nguyên tố hóa học ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa lớp 10 Bài 3: Đồng vị. Nguyên tử khối và nguyên tử khối trung bình ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa lớp 10 Bài 4: Sự chuyển động của electron trong nguyên tử. Obitan nguyên tử ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa lớp 10 Bài 5: Luyện tập về: thành phần cấu tạo nguyên tử. Khối lượng của nguyên tử. Obitan nguyên tử ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa lớp 10 Bài 6: Lớp và phân lớp electron ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa lớp 10 Bài 7: Năng lượng của các electron trong nguyên tử. Cấu hình electron nguyên tử ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa lớp 10 Bài 8: Luyện tập chương 1 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa lớp 10 Bài 9: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa lớp 10 Bài 10: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electorn nguyên tử của các nguyên tố hóa học ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa lớp 10 Bài 11: Sự biến đổi một số đại lượng vật lí của các nguyên tố hóa học ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa lớp 10 Bài 12: Sự biến đổi tính kim loại, tính phi kim của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa lớp 10 Bài 13: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa lớp 10 Bài 14: Luyện tập chương 2 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa lớp 10 Bài 15: Bài thực hành số 1 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Chương 3: Liên kết hóa học ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa lớp 10 Bài 16: Khái niệm về liên kết hóa học. Liên kết ion ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa lớp 10 Bài 17: Liên kết cộng hóa trị ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa lớp 10 Bài 18: Sự lai hóa các obitan nguyên tử. Sự hình thành liên kết đơn, liên kết đôi và liên kết ba ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa lớp 10 Bài 19: Luyện tập về liên kết ion. Liên kết cộng hóa trị. Lai hóa các obitan nguyên tử ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa lớp 10 Bài 20: Tinh thể nguyên tử. Tinh thể phân tử ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa lớp 10 Bài 21: Hiệu độ âm điện và liên kết hóa học ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa lớp 10 Bài 22: Hóa trị và số oxi hóa ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa lớp 10 Bài 23: Liên kết kim loại ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa lớp 10 Bài 24: Luyện tập chương 3 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Chương 4: Phản ứng hóa học ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa lớp 10 Bài 25: Phản ứng oxi hóa khử ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa lớp 10 Bài 26: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa lớp 10 Bài 27: Luyện tập chương 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa lớp 10 Bài 28: Bài thực hành số 2: Phản ứng oxi hóa – khử ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Chương 5: Nhóm Halogen ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa lớp 10 Bài 29: Khái quát về nhóm halogen ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa lớp 10 Bài 30: Clo ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa lớp 10 Bài 31: Hiđro clorua – Axit clohiđric ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa lớp 10 Bài 32: Hợp chất có oxi của clo ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa lớp 10 Bài 33: Luyện tập về clo và hợp chất của clo ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa lớp 10 Bài 34: Flo ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa lớp 10 Bài 35: Brom ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa lớp 10 Bài 36: Iot ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa lớp 10 Bài 37: Luyện tập chương 5 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa lớp 10 Bài 38: Bài thực hành số 3: Tính chất của các halogen ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa lớp 10 Bài 39: Bài thực hành số 4: Tính chất các hợp chất của halogen ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Chương 6: Nhóm oxi ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa lớp 10 Bài 40: Khái quát về nhóm oxi ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa lớp 10 Bài 41: Oxi ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa lớp 10 Bài 42: Ozon và hiđro peoxit ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa lớp 10 Bài 43: Lưu huỳnh ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa lớp 10 Bài 44: Hiđro sunfua ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa lớp 10 Bài 45: Hợp chất có oxi của lưu huỳnh ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa lớp 10 Bài 46: Luyện tập chương 6 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa lớp 10 Bài 47: Bài thực hành số 5: Tính chất của oxi, lưu huỳnh ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa lớp 10 Bài 48: Bài thực hành số 6: Tính chất các hợp chất của lưu huỳnh ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Chương 7: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa lớp 10 Bài 49: Tốc độ phản ứng hóa học ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa lớp 10 Bài 50: Cân bằng hóa học ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa lớp 10 Bài 51: Luyện tập. Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa lớp 10 Bài 52: Bài thực hành số 7: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Xem thêm

Gia sư hóa học

Giải bài tập sách giáo khoa hóa 10 nâng cao

Giải bài tập sách giáo khoa Hóa Học lớp 10

Sách giáo khoa Hóa học lớp 10

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*