✅ Giải bài tập sách giáo khoa hóa 10 nâng cao ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 bình chọn)

✅ Chương 1: Nguyên tử ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa lớp 10 Bài 1: Thành phần nguyên tử ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa lớp 10 Bài 2: Hạt nhân nguyên tử. Nguyên tố hóa học ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa lớp 10 Bài 3: Đồng vị. Nguyên tử khối và nguyên tử khối trung bình ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa lớp 10 Bài 4: Sự chuyển động của electron trong nguyên tử. Obitan nguyên tử ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa lớp 10 Bài 5: Luyện tập về: thành phần cấu tạo nguyên tử. Khối lượng của nguyên tử. Obitan nguyên tử ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa lớp 10 Bài 6: Lớp và phân lớp electron ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa lớp 10 Bài 7: Năng lượng của các electron trong nguyên tử. Cấu hình electron nguyên tử ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa lớp 10 Bài 8: Luyện tập chương 1 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa lớp 10 Bài 9: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa lớp 10 Bài 10: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electorn nguyên tử của các nguyên tố hóa học ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa lớp 10 Bài 11: Sự biến đổi một số đại lượng vật lí của các nguyên tố hóa học ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa lớp 10 Bài 12: Sự biến đổi tính kim loại, tính phi kim của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa lớp 10 Bài 13: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa lớp 10 Bài 14: Luyện tập chương 2 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa lớp 10 Bài 15: Bài thực hành số 1 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Chương 3: Liên kết hóa học ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa lớp 10 Bài 16: Khái niệm về liên kết hóa học. Liên kết ion ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa lớp 10 Bài 17: Liên kết cộng hóa trị ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa lớp 10 Bài 18: Sự lai hóa các obitan nguyên tử. Sự hình thành liên kết đơn, liên kết đôi và liên kết ba ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa lớp 10 Bài 19: Luyện tập về liên kết ion. Liên kết cộng hóa trị. Lai hóa các obitan nguyên tử ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa lớp 10 Bài 20: Tinh thể nguyên tử. Tinh thể phân tử ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa lớp 10 Bài 21: Hiệu độ âm điện và liên kết hóa học ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa lớp 10 Bài 22: Hóa trị và số oxi hóa ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa lớp 10 Bài 23: Liên kết kim loại ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa lớp 10 Bài 24: Luyện tập chương 3 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Chương 4: Phản ứng hóa học ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa lớp 10 Bài 25: Phản ứng oxi hóa khử ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa lớp 10 Bài 26: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa lớp 10 Bài 27: Luyện tập chương 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa lớp 10 Bài 28: Bài thực hành số 2: Phản ứng oxi hóa – khử ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Chương 5: Nhóm Halogen ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa lớp 10 Bài 29: Khái quát về nhóm halogen ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa lớp 10 Bài 30: Clo ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa lớp 10 Bài 31: Hiđro clorua – Axit clohiđric ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa lớp 10 Bài 32: Hợp chất có oxi của clo ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa lớp 10 Bài 33: Luyện tập về clo và hợp chất của clo ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa lớp 10 Bài 34: Flo ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa lớp 10 Bài 35: Brom ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa lớp 10 Bài 36: Iot ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa lớp 10 Bài 37: Luyện tập chương 5 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa lớp 10 Bài 38: Bài thực hành số 3: Tính chất của các halogen ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa lớp 10 Bài 39: Bài thực hành số 4: Tính chất các hợp chất của halogen ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Chương 6: Nhóm oxi ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa lớp 10 Bài 40: Khái quát về nhóm oxi ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa lớp 10 Bài 41: Oxi ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa lớp 10 Bài 42: Ozon và hiđro peoxit ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa lớp 10 Bài 43: Lưu huỳnh ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa lớp 10 Bài 44: Hiđro sunfua ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa lớp 10 Bài 45: Hợp chất có oxi của lưu huỳnh ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa lớp 10 Bài 46: Luyện tập chương 6 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa lớp 10 Bài 47: Bài thực hành số 5: Tính chất của oxi, lưu huỳnh ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa lớp 10 Bài 48: Bài thực hành số 6: Tính chất các hợp chất của lưu huỳnh ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ Chương 7: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa lớp 10 Bài 49: Tốc độ phản ứng hóa học ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa lớp 10 Bài 50: Cân bằng hóa học ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa lớp 10 Bài 51: Luyện tập. Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hóa lớp 10 Bài 52: Bài thực hành số 7: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*