Giải bài tập sách giáo khoa tin học lớp 3

5/5 - (1 bình chọn)

✅ 1. Làm quen với máy tính ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 1: Người bạn mới của em ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 2: Thông tin xung quanh ta ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 3: Bàn phím máy tính ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 4: Chuột máy tính ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ 2. Chơi cùng máy tính ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 1: Trò chơi Blocks ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 2: Trò chơi Dots ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 3: Trò chơi sticks ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ 3. Em tập gõ bàn phím ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 1: Tập gõ các phím ở hàng cơ sở ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 2: Tập gõ các phím ở hàng trên ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 3: Tập gõ các phím ở hàng dưới ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 4: Tập gõ các phím ở hàng phím số ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 5: Ôn tập gõ phím ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ 4. Em tập vẽ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 1: Tập tô màu ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 2: Tô màu bằng màu nền ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 3: Vẽ đoạn thẳng ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 4: Tẩy, xóa hình ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 5: Di chuyển hình ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 6: Vẽ đường cong ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 7:Sao chép màu từ màu có sẵn ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ 5. Em tập soạn thảo ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 1: Bước đầu soạn thảo ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 2: Chữ hoa ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 3: Gõ các chữ ă, â, ê, ô, ơ, ư, đ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 4: Dấu huyền, dấu sắc, dấu nặng ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 5: Dấu hỏi, dấu ngã ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 6: Luyện gõ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 7: Ôn tập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

✅ 6. Học cùng máy tính ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 1: Học toán với phần mềm Cùng học Toán 3 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 2: Học làm công việc gia đình với phần mềm Tidy Up ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Bài 3: Học tiếng Anh với phần mềm Alphabet Blocks ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*