Giới thiệu khái quát về địa danh du lịch Duyên Hải Nam Trung Bộ

5/5 - (1 bình chọn)

Tài nguyên du lịch vùng duyên hải nam trung bộ

Tài nguyên du lịch tự nhiên vùng duyên hải nam trung bộ

Khí hậu vùng duyên hải nam trung bộ

Điều kiện tự nhiên vùng duyên hải nam trung bộ

Tài nguyên du lịch nhân văn vùng duyên hải nam trung bộ

Tài nguyên khoáng sản có giá trị ở duyên hải nam trung bộ


Duyên hải nam trung bộ có tiềm năng về du lịch

Area (sq.km): Da Nang: 1,285.4; Quang Nam: 10,438.4; Quang Ngai: 5,152.7; Binh Dinh: 6,050.6; Phu Yen: 5,060.6; Khanh Hoa: 5,2177; Ninh Thuan: 3,358.3; Binh Thuan: 7,813.1

Population (2014): Da Nang: 1,007,700; Quang Nam: 1,471,800; Quang Ngai: 1,241,400; Binh Dinh: 1,514,500; Phu Yen: 887,400; Khanh Hoa: 1,196,900; Ninh Thuan: 590,400; Binh Thuan: 1,207,400

Ethnic groups: Viet (Kinh), Hre, Co Ho, XO Dang, Cham, Ba Na, E De, Ra Glai, Gie Trieng, Hoa, Chu Ru

The South – Central Coast. Giới thiệu khái quát về địa danh du lịch Duyên Hải Nam Trung Bộ.

Remarkably, all provinces in the South-Central Coast lean against the imposing Truong Son mountain range to the west, and face the Dong Sea to the east.

The South Central Coast contains great potential for tourism. Here, sea and mountains are harmoniously combined, and the seashore displays fine bays such as Dung Quat (Quang Ngai Province), Vung Ro (Phu Yen Province), Van Phong, Nha Trang (Khanh Hoa Province), Vinh Hy (Ninh Thuan Province). The area also displays many harbours and beautiful beaches such as My Khe, Non Nuoc (Da Nang City), Cua Dai (Quang Nam Province), Sa Huynh (Quang Ngai Province), Quy Nhon (Binh Dinh Province), Ninh Chu (Ninh Thuan Province), Mui Ne (Binh Thuan Province) and numerous rocky islands can be found offshore. In addition. many hot springs are spread in the region such as Hoi Van, Truong Xuan, Vinh Hao…

The South – Central Coast. Giới thiệu khái quát về địa danh du lịch Duyên Hải Nam Trung Bộ.

The area still retains numerous vestiges and antique citadels, such as Hoi An Ancient Town, My Son Sanctuary (Quang Nam Province), Tra Ban Ancient Citadel (Binh Dinh Province), Truong Luy Rampart (Quang Ngai Province), Cham towers. The Sa Huynh archeological site has shown that as soon as the Iron Age, there was a developed civilization settled in this area. The first inhabitants may be the Cham’s ancestors.

Giới thiệu khái quát về địa danh du lịch Duyên Hải Nam Trung Bộ.

Diện tích (km²): Đà Nẵng: 1.285,4; Quảng Nam: 10.438,4; Quảng Ngãi: 5.1527; Bình Định: 6.050,6; Phú Yên: 5.060,6; Khánh Hòa: 5.217,7; Ninh Thuận: 3.358,3; Bình Thuận: 7.813,1

Dân số (2014 người): Đà Nẵng: 1.007.700; Quảng Nam: 1..471.800; Quảng Ngãi: 1.241.400; Bình Định: 1.514.500; Phú Yên: 887.400; Khánh Hòa: 1.196.900; Ninh Thuận: 590.400; Bình Thuận: 1.207.400

Dân tộc: Việt (Kinh), Hrê, Cơ Ho, Xơ Đăng, Chăm, Ba Na, Ê Đê, Ra Giai, Giẻ Triêng, Hoa, Chu Ru…

Đặc điểm chung của các tỉnh thuộc khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ là lưng dựa vào dãy Trường Sơn hùng vĩ, mặt nhìn ra biển Đông bao la.

Duyên hải Nam Trung Bộ là vùng có tiềm năng du lịch phong phú với sự kết hợp hài hoà giữa biển và núi, có nhiều vịnh đẹp như Dung Quất (Quảng Ngãi), Vũng Rô (Phú Yên), Vân Phong, Nha Trang (Khánh Hòa), Vĩnh Hy (Ninh Thuận); nhiều bãi biển đẹp nổi tiếng như Mỹ Khê, Non Nước (Đà Nẵng), Cửa Đại (Quảng Nam), Sa Huỳnh (Quảng Ngãi), Quy Nhơn (Bình Định), Ninh Chữ (Ninh Thuận), Mũi Né (Bình Thuận); ngoài khơi có nhiều đảo đá lớn, nhỏ. Suối khoáng nóng khá nhiều, diễn hình như Hội Vân, Trường Xuân, Vĩnh Hảo,…

Vùng đất này có nhiều di tích văn hóa, lịch sử độc đáo như đô thị Hội An, khu đền tháp Mỹ Sơn (Quảng Nam), thành Trường Lũy (Quảng Ngãi), thành cổ Trà Bàn (Bình Định), các tháp Chăm. Đặc biệt, những di chỉ khảo cổ ở Sa Huỳnh đã chứng minh rằng ngay từ thời kỳ đồ Sắt, nơi đây đã có nền văn minh phát triển và những cư dân đầu tiên ở vùng đất này chính là tổ tiên của người Chăm.

Văn mẫu Tiếng Anh lớp 6 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

GIA SƯ TIẾNG ANH ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

🌍 GIA SƯ TOÁN BẰNG TIẾNG ANH

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*