IGCSE Accounting gồm những nội dung gì?

Nếu nghe nói đến môn Kế toán (Accounting) được giảng dạy ngay từ năm lớp 9 trong chương trình quốc tế IGCSE chắc hẳn sẽ … Đọc tiếp IGCSE Accounting gồm những nội dung gì?