Kể chuyện: Hũ bạc của người cha

Đánh giá bài viết post

Kể chuyện

Kể chuyện Hũ bạc của người cha trang 122, 123 Tiếng Việt lớp 3 Tập 1

Câu 1 (trang 122 sgk Tiếng Việt lớp 3 Tập 1): Sắp xếp lại các tranh theo đúng thứ tự trong câu chuyện Hũ bạc của người cha:

Trả lời:

Các tranh cần được sắp xếp lại như sau:

Tranh 3 – 5 – 4 – 1 – 2

Câu 2 (trang 123 sgk Tiếng Việt lớp 3 Tập 1): Kể lại toàn bộ câu chuyện.

Trả lời:

Tranh 1: Khi anh ta đem tiền về, người cha ném ngay vào lửa. Anh ta không ngại bóng, thò tay vào lửa lấy tiền. Người cha rất vui biết rằng đó chính là những đồng tiền do anh ta tự làm khó nhọc mới kiếm ra nên hết sức quý chúng, tiếc chúng.

Tranh 2: Hai ông bà già rất an tâm trao hũ bạc cho con và ông còn cho con một lời khuyên có ý nghĩa sâu sắc : Hũ bạc tiêu không bao giờ hết chính là hai bàn tay con. Đó là hai bàn tay cần mẫn lao động để làm ra của cải ở trên đời.

Tranh 3: Anh con trai cứ nằm dài ra ngủ cả ngày, còn người cha già đã yếu sức thì vẫn phải nai lưng ra lo việc ruộng vườn.

Tranh 4: Lần thứ hai rời nhà ra đi, người con phải đi xay thóc thuê rất vất vả, phải ăn uống dè sẻn mới dành lại được một nửa gạo công đem bán lấy tiền.

Tranh 5: Người con mang theo một món tiền do mẹ dúi cho ra đi. Khi trở về, anh ta còn lại vài đồng đưa cho người cha. Người cha cầm những đồng tiền ấy ném xuống ao, rồi ta vẫn thản nhiên. Người cha hiểu ngay : những đồng tiền ấy không phải do anh ta tự kiếm.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*