✅ MỤC TIÊU

🍄 Nếu không biết mình đang đi đâu, bạn có lẽ sẽ dừng lại ở một nơi nào đó khác.

Yogi Berra

✅ Disraeli

🍀 “Khi con người sống cùng mục tiêu của mình thì sớm muộn gì cũng sẽ đạt được mục tiêu đó, không trở ngại nào có thể ngăn cản ý chí và quyết tâm của con người”.

✅ MỤC TIÊU
Đánh giá bài viết !

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*