Nguyên tắc kế toán doanh nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-BTC

5/5 - (1 bình chọn)

Kế toán là một hệ thống thông tin kinh tế, tài chính, được sử dụng để thu thập, xử lý, lưu trữ và cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các hoạt động kinh tế, tài chính của doanh nghiệp. Nguyên tắc kế toán là những quy định cơ bản, được áp dụng thống nhất trong việc ghi nhận, đo lường, trình bày và phân tích thông tin kế toán.

Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp quy định các nguyên tắc kế toán doanh nghiệp như sau:

1. Nguyên tắc giá gốc

Theo nguyên tắc giá gốc, tài sản được ghi nhận theo giá mua, giá trị hợp lý của tài sản nhận được do trao đổi, giá trị quyền sử dụng đất được cấp cho doanh nghiệp theo giá trị quyền sử dụng đất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định tại thời điểm cấp quyền.

2. Nguyên tắc phù hợp

Theo nguyên tắc phù hợp, doanh thu và chi phí phải được ghi nhận phù hợp với nhau về mặt thời gian và nội dung kinh tế. Doanh thu và chi phí phát sinh trong cùng kỳ kế toán phải được ghi nhận đồng thời.

3. Nguyên tắc thận trọng

Theo nguyên tắc thận trọng, kế toán phải phản ánh trung thực, khách quan và đầy đủ tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các hoạt động kinh tế, tài chính của doanh nghiệp. Tuy nhiên, kế toán cũng phải thận trọng trong việc ghi nhận và tính toán các khoản mục tài sản, nợ phải trả, doanh thu, chi phí, thu nhập khác và chi phí khác.

4. Nguyên tắc công khai

Theo nguyên tắc công khai, thông tin kế toán phải được cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác và dễ hiểu cho người sử dụng.

5. Nguyên tắc nhất quán

Theo nguyên tắc nhất quán, doanh nghiệp phải lựa chọn và áp dụng một cách nhất quán các nguyên tắc, chuẩn mực kế toán, chính sách kế toán và phương pháp kế toán trong suốt kỳ kế toán. Trường hợp thay đổi nguyên tắc, chuẩn mực kế toán, chính sách kế toán và phương pháp kế toán, doanh nghiệp phải giải trình rõ lý do, tác động của việc thay đổi và số liệu so sánh giữa kỳ trước và kỳ sau.

6. Nguyên tắc trọng yếu

Theo nguyên tắc trọng yếu, thông tin kế toán được coi là trọng yếu khi có thể làm thay đổi đáng kể quyết định kinh tế của người sử dụng thông tin.

Ngoài các nguyên tắc chung trên, Thông tư 200/2014/TT-BTC còn quy định một số nguyên tắc kế toán cụ thể cho từng loại tài sản, nợ phải trả, doanh thu, chi phí, thu nhập khác và chi phí khác.

Việc tuân thủ các nguyên tắc kế toán là rất quan trọng để đảm bảo tính trung thực, khách quan và đầy đủ của thông tin kế toán. Thông tin kế toán được lập trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc kế toán sẽ có giá trị cao đối với người sử dụng, giúp người sử dụng ra quyết định kinh tế một cách hiệu quả.

Trung tâm gia sư Tâm Tài Đức là trung tâm gia sư uy tín tại thành phố Hồ Chí Minh chuyên cung cấp các khóa học kế toán, kiểm toán, tài chính, ngân hàng,… Với đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, nhiệt tình và tận tâm, trung tâm Tâm Tài Đức cam kết mang đến cho học viên những khóa học chất lượng cao, giúp học viên nắm vững kiến thức và kỹ năng cần thiết để làm việc hiệu quả trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tài chính, ngân hàng.

Nếu bạn đang có nhu cầu học kế toán, kiểm toán, tài chính, ngân hàng, hãy liên hệ với trung tâm gia sư Tâm Tài Đức để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.

Xem thêm

TÌM GIA SƯ KẾ TOÁN TẠI NHÀ

Các nghiệp vụ kế toán cơ bản cần nắm vững

Nguyên tắc kế toán doanh nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán Việt Nam