Phát âm Tiếng Ý chuẩn như người bản xứ

5/5 - (1 bình chọn)

Tiếng Ý là một ngôn ngữ thuộc nhóm Rôman của hệ Ấn-Âu, được sử dụng bởi khoảng 70 triệu người trên thế giới, chủ yếu sinh sống tại Ý, Thụy Sĩ, Argentina, Brazil, Hoa Kỳ,… Tiếng Ý có bảng chữ cái Latinh với 21 chữ cái, trong đó có 5 nguyên âm và 16 phụ âm.

Để phát âm tiếng Ý chuẩn như người bản xứ, bạn cần nắm vững các nguyên tắc phát âm cơ bản sau:

  • Nguyên âm

Tiếng Ý có 5 nguyên âm cơ bản:

Nguyên âmCách phát âm
aÂm “a” trong tiếng Việt
eÂm “ê” trong tiếng Việt
iÂm “i” trong tiếng Việt
oÂm “ô” trong tiếng Việt
uÂm “u” trong tiếng Việt

Ngoài ra, tiếng Ý còn có một số nguyên âm đôi, được tạo thành từ hai nguyên âm đứng cạnh nhau. Cách phát âm của các nguyên âm đôi này như sau:

Nguyên âm đôiCách phát âm
aeÂm “ây” trong tiếng Việt
eiÂm “ây” trong tiếng Việt
oiÂm “ôi” trong tiếng Việt
auÂm “âu” trong tiếng Việt
euÂm “êu” trong tiếng Việt
  • Phụ âm

Tiếng Ý có 16 phụ âm, được chia thành hai loại: phụ âm tắc và phụ âm hữu thanh.

Phụ âm tắc

Phụ âmCách phát âm
bÂm “b” trong tiếng Việt
cÂm “k” trước nguyên âm “a”, “o”, “u” và “h”; âm “ch” trước nguyên âm “e”, “i”
dÂm “d” trong tiếng Việt
fÂm “f” trong tiếng Việt
gÂm “g” trước nguyên âm “a”, “o”, “u” và “h”; âm “j” trước nguyên âm “e”, “i”
hKhông phát âm
lÂm “l” trong tiếng Việt
mÂm “m” trong tiếng Việt
nÂm “n” trong tiếng Việt
pÂm “p” trong tiếng Việt
qÂm “k” trước nguyên âm “u”
rÂm “r” trong tiếng Việt
sÂm “s” trong tiếng Việt

Phụ âm hữu thanh

Phụ âmCách phát âm
vÂm “v” trong tiếng Việt
zÂm “z” trong tiếng Việt

Ngoài ra, tiếng Ý còn có một số phụ âm ghép, được tạo thành từ hai phụ âm đứng cạnh nhau. Cách phát âm của các phụ âm ghép này như sau:

Phụ âm ghépCách phát âm
chÂm “ch” trong tiếng Việt
glÂm “gl” trong tiếng Việt
gnÂm “gn” trong tiếng Việt
scÂm “s” trước nguyên âm “e”, “i”
sciÂm “s” trước nguyên âm “e”, “i”
squÂm “sk” trước nguyên âm “e”, “i”
stÂm “st” trong tiếng Việt
strÂm “str” trong tiếng Việt


Phát âm Tiếng Ý chuẩn như người bản xứ

Tiếng Ý là một ngôn ngữ thuộc nhóm Rôman của hệ Ấn-Âu, được sử dụng bởi khoảng 70 triệu người trên thế giới, chủ yếu sinh sống tại Ý, Thụy Sĩ, Argentina, Brazil, Hoa Kỳ,… Tiếng Ý có bảng chữ cái Latinh với 21 chữ cái, trong đó có 5 nguyên âm và 16 phụ âm.

Để phát âm tiếng Ý chuẩn như người bản xứ, bạn cần nắm vững các nguyên tắc phát âm cơ bản sau:

  • Nguyên âm

Tiếng Ý có 5 nguyên âm cơ bản:

Nguyên âmCách phát âm
aÂm “a” trong tiếng Việt
eÂm “ê” trong tiếng Việt
iÂm “i” trong tiếng Việt
oÂm “ô” trong tiếng Việt
uÂm “u” trong tiếng Việt

drive_spreadsheetXuất sang Trang tính

Ngoài ra, tiếng Ý còn có một số nguyên âm đôi, được tạo thành từ hai nguyên âm đứng cạnh nhau. Cách phát âm của các nguyên âm đôi này như sau:

Nguyên âm đôiCách phát âm
aeÂm “ây” trong tiếng Việt
eiÂm “ây” trong tiếng Việt
oiÂm “ôi” trong tiếng Việt
auÂm “âu” trong tiếng Việt
euÂm “êu” trong tiếng Việt

drive_spreadsheetXuất sang Trang tính

  • Phụ âm

Tiếng Ý có 16 phụ âm, được chia thành hai loại: phụ âm tắc và phụ âm hữu thanh.

Phụ âm tắc

Phụ âmCách phát âm
bÂm “b” trong tiếng Việt
cÂm “k” trước nguyên âm “a”, “o”, “u” và “h”; âm “ch” trước nguyên âm “e”, “i”
dÂm “d” trong tiếng Việt
fÂm “f” trong tiếng Việt
gÂm “g” trước nguyên âm “a”, “o”, “u” và “h”; âm “j” trước nguyên âm “e”, “i”
hKhông phát âm
lÂm “l” trong tiếng Việt
mÂm “m” trong tiếng Việt
nÂm “n” trong tiếng Việt
pÂm “p” trong tiếng Việt
qÂm “k” trước nguyên âm “u”
rÂm “r” trong tiếng Việt
sÂm “s” trong tiếng Việt

drive_spreadsheetXuất sang Trang tính

Phụ âm hữu thanh

Phụ âmCách phát âm
vÂm “v” trong tiếng Việt
zÂm “z” trong tiếng Việt

drive_spreadsheetXuất sang Trang tính

Ngoài ra, tiếng Ý còn có một số phụ âm ghép, được tạo thành từ hai phụ âm đứng cạnh nhau. Cách phát âm của các phụ âm ghép này như sau:

Phụ âm ghépCách phát âm
chÂm “ch” trong tiếng Việt
glÂm “gl” trong tiếng Việt
gnÂm “gn” trong tiếng Việt
scÂm “s” trước nguyên âm “e”, “i”
sciÂm “s” trước nguyên âm “e”, “i”
squÂm “sk” trước nguyên âm “e”, “i”
stÂm “st” trong tiếng Việt
strÂm “str” trong tiếng Việt

drive_spreadsheetXuất sang Trang tính

Trọng âm

Trọng âm trong tiếng Ý thường rơi vào nguyên âm thứ hai của từ. Tuy nhiên, cũng có một số từ trọng âm rơi vào nguyên âm thứ nhất hoặc nguyên âm cuối.

Luyện tập phát âm

Để phát âm tiếng Ý chuẩn như người bản xứ, bạn cần luyện tập thường xuyên. Bạn có thể luyện tập bằng cách nghe các bài hát, các đoạn hội thoại tiếng Ý và bắt chước

Xem thêm

Gia sư Tiếng Ý

Phát âm tiếng Ý

Ngữ pháp tiếng Ý

Văn hóa Ý