Phương pháp bảo toàn điện tích trong hóa học hay, chi tiết, có lời giải

Phương pháp giải 1. Nội dung + Nguyên tử, phân tử, dung dịch luôn trung hòa về điện + Trong nguyên tử: Số proton = … Đọc tiếp Phương pháp bảo toàn điện tích trong hóa học hay, chi tiết, có lời giải