Soạn Tiếng Việt lớp 4

5/5 - (1 bình chọn)

Mục Lục

Tiếng Việt lớp 4, soạn bài tập đọc 4 tất cả các bài , tổng hợp văn mẫu hay nhất

Soạn bài tập đọc lớp 4 như là cuốn để học tốt Tiếng Việt 4. Giúp học sinh giải bài tập tiếng Việt, soạn bài, luyện từ và câu, viết chính tả, tập làm văn miêu tả, kể chuyện… đầy đủ các bài văn mẫu lớp 4 hay nhất

TIẾNG VIỆT 4 – TẬP 1

✅ Tuần 1. Thương người như thể thương thân ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu

Chính tả (Nghe – viết): Dế Mèn bênh vực kẻ yếu ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Luyện từ và câu: Cấu tạo của tiếng ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Kể chuyện: Sự tích hồ Ba Bể ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Tập đọc: Mẹ ốm ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Tập làm văn: Thế nào là kể chuyện ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Luyện từ và câu: Luyện tập về cấu tạo của tiếng ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Tập làm văn: Nhân vật trong truyện ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

✅ Tuần 2. Thương người như thể thương thân ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Tập đọc: Dế mèn bênh vực kẻ yếu (tiếp theo) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Chính tả (Nghe – viết): Mười năm cõng bạn đi học ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Nhân hậu – Đoàn kết ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe đã đọc ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Tập đọc: Truyện cổ nước mình ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Tập làm văn: Kể lại hành động của nhân vật ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Luyện từ và câu: Dấu hai chấm ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Tập làm văn: Tả ngoại hình của nhân vật trong bài văn kể chuyện ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

✅ Tuần 3. Thương người như thể thương thân ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Tập đọc: Thư thăm bạn ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Chính tả (Nghe – viết): Cháu nghe câu chuyện của bà ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Luyện từ và câu: Từ đơn và từ phức ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Tập đọc: Người ăn xin ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Tập làm văn: Kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vật ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nhân hậu – Đoàn kết ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Tập làm văn: Viết thư ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

✅ Tuần 4. Măng mọc thẳng ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Tập đọc: Một người chính trực ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Chính tả: (Nhớ – viết): Truyện cổ tích nước mình ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Luyện từ và câu: Từ ghép và từ láy ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Kể chuyện: Một nhà thơ chân chính ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Tập đọc: Tre Việt Nam ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Tập làm văn: Cốt truyện ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Luyện từ và câu: Luyện tập về từ ghép và từ láy ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Tập làm văn: Luyện tập xây dựng cốt truyện ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

✅ Tuần 5. Măng mọc thẳng ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Tập đọc: Những hạt thóc giống ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Chính tả: Những hạt thóc giống ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Trung thực – Tự trọng ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Tập đọc: Gà Trống và Cáo ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Tập làm văn: Viết thư ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Luyện từ và câu : Danh từ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Tập làm văn: Đoạn văn trong bài văn kể chuyện ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

✅ Tuần 6. Măng mọc thẳng ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Tập đọc: Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Chính tả (Nghe – viết): Người viết truyện thật thà ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Luyện từ và câu: Danh từ chung và danh từ riêng ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Tập đọc: Chị em tôi ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Trung thực – Tự trọng ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

✅ Tuần 7. Trên đôi cánh ước mơ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Tập đọc: Trung thu độc lập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Chính tả (Nhớ – viết): Gà Trống và Cáo ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Luyện từ và câu: Cách viết người, tên địa lí Việt Nam ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Kể chuyện: Lời ước dưới trăng ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Tập đọc: Ở Vương quốc Tương Lai ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Luyện từ và câu: Luyện tập viết tên người, tên địa lí Việt Nam ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Tập làm văn: Luyện tập phát triển câu chuyện ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

✅ Tuần 8. Trên đôi cánh ước mơ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Tập đọc: Nếu chúng mình có phép lạ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Chính tả (Nghe – viết): Trung thu độc lập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Luyện từ và câu: Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Tập đọc: Đôi giày ba ta màu xanh

Tập làm văn: Luyện tập phát triển câu chuyện

Luyện tập từ và câu: Dấu ngoặc kép ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Tập làm văn: Luyện tập phát triển câu chuyện

✅ Tuần 9. Trên đôi cánh ước mơ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Tập đọc: Thưa chuyện với mẹ

Chính tả (Nghe – viết): Thợ rèn

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Ước mơ

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Tập đọc: Điều ước của vua Mi-đát

Tập làm văn: Luyện tập phát triển câu chuyện

Luyện từ và câu: Động từ

Tập làm văn: Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân

✅ Tuần 10. Ôn tập giữa học kì I ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 6

Tiết 7

Tiết 8

✅ Tuần 11. Có chí thì nên ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Tập đọc: Ông Trạng thả diều

Chính tả (Nghe – viết): Nếu chúng mình có phép lạ

Luyện từ và câu: Luyện tập về động từ

Kể chuyện: Bàn chân kì diệu

Tập đọc: Có chí thì nên

Tập làm văn: Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân

Luyện từ và câu: Tính từ

Tập làm văn: Mở bài trong bài văn kể chuyện

✅ Tuần 12. Có chí thì nên ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Tập đọc: “Vua tàu thủy”: Bạch Thái Bưởi

Chính tả (Nghe – viết): Người chiến sĩ giàu nghị lực

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Ý chí – Nghị lực

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Tập đọc: Vẽ trứng

Tập làm văn: Kết bài trong bài văn kể chuyện

Luyện từ và câu: Tính từ (tiếp theo)

Tập làm văn: Kể chuyện

✅ Tuần 13. Có chí thì nên ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Tập đọc: Người tìm đường lên các vì sao

Chính tả (Nghe – viết): Người tìm đường lên các vì sao

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Ý chí – Nghị lực

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Tập đọc: Văn hay chữ tốt

Luyện từ và câu: Câu hỏi và dấu chấm hỏi

Tập làm văn: Ôn tập văn kể chuyện

✅ Tuần 14. Tiếng sáo diều ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Tập đọc: Chú đất nung

Chính tả (Nghe – viết): Chiếc áo búp bê

Luyện từ và câu: Luyện tập về câu hỏi

Kể chuyện: Búp bê của ai?

Tập đọc: Chú đất nung (tiếp theo)

Tập làm văn: Thế nào là miêu tả?

Luyện từ và câu: Dùng câu hỏi vào mục đích khác

Tập làm văn: Cấu tạo bài văn miêu tả đồ vật

✅ Tuần 15. Tiếng sáo diều ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Tập đọc: Cánh diều tuổi thơ

Chính tả (Nghe – viết): Cánh diều tuổi thơ

Luyện từ và câu: mở rộng vốn từ: Đồ chơi – Trò chơi tiết 1

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Tập đọc: Tuổi ngựa

Tập làm văn: Luyện tập miêu tả đồ vật

Luyện từ và câu: Giữ phép lịch sự khi đặt câu hỏi

Tập làm văn: Quan sát đồ vật

✅ Tuần 16. Tiếng sáo diều ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Tập đọc: Kéo co

Chính tả (Nghe – viết): Kéo co

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Đồ chơi – Trò chơi tiết 2

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Tập đọc: Trong quán ăn “Ba cá bống”

Tập làm văn: Luyện tập giới thiệu địa phương

Luyện từ và câu: Câu kể

Tập làm văn: Luyện tập miêu tả đồ vật

✅ Tuần 17. Tiếng sáo diều ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Tập đọc: Rất nhiều mặt trăng

Chính tả (Nghe – viết): Mùa đông trên rẻo cao

Luyện từ và câu: Câu kể: Ai làm gì?

Kể chuyện : Một phát minh nho nhỏ

Tập đọc: Rất nhiều mặt trăng (tiếp theo)

Tập làm văn: Đoạn văn trong bài văn miêu tả đồ vật

Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì?

Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả đồ vật

✅ Tuần 18: Ôn tập cuối học kì I ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 6

Tiết 7

Tiết 8

✅ TIẾNG VIỆT 4 – TẬP 2 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

✅ Tuần 19. Người ta là hoa đất ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Tập đọc: Bốn anh tài

Chính tả (Nghe – viết): Kim tự tháp Ai Cập

Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì?

Kể chuyện: Bác đánh cá và gã hung thần

Tập đọc: Chuyện cổ tích về loài người

Tập làm văn: Luyện tập xây dựng mở bài trong bài văn miêu tả đồ vật

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Tài năng

Tập làm văn: Luyện tập xây dựng kết bài trong bài văn miêu tả đồ vật

✅ Tuần 20. Người ta là hoa đất ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Tập đọc: Bốn anh tài (tiếp theo)

Chính tả (Nghe – viết): Cha đẻ của chiếc lốp xe đạp

Luyện từ và câu : Luyện tập về câu kể Ai làm gì?

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Tập đọc: Trống đồng Đông Sơn

Tập làm văn: Miêu tả đồ vật

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ – Sức khỏe

Tập làm văn: Luyện tập giới thiệu về địa phương

✅ Tuần 21. Người ta là hoa đất ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Tập đọc: Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa

Chính tả (Nghe – viết): Chuyện cổ tích về loài người

Luyện từ và câu: Câu kể Ai thế nào?

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Tập đọc: Bè xuôi sông La

Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào?

Tập làm văn: Cấu tạo bài văn miêu tả cây cối

✅ Tuần 22. Vẻ đẹp muôn màu ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Tập đọc: Sầu riêng

Chính tả (Nghe – viết): Sầu riêng

Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào?

Kể chuyện: Con vịt xấu xí

Tập đọc: Chợ tết

Tập làm văn: Luyện tập quan sát cây cối

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ – Cái đẹp

Tập làm văn: Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối

✅ Tuần 23. Vẻ đẹp muôn màu ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Tập đọc: Hoa học trò

Chính tả (Nghe – viết): Chợ Tết

Luyện từ và câu: Dấu gạch ngang

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Tập đọc: Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ

Tập làm văn: Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ – Cái đẹp

Tập làm văn: Đoạn văn trong bài văn miêu tả cây cối

✅ Tuần 24. Vẻ đẹp muôn màu ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Tập đọc: Vẽ về cuộc sống an toàn

Chính tả (Nghe – viết): Họa sĩ Tô Ngọc Vân

Luyện từ và câu: Câu kể Ai là gì?

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Tập đọc: Đoàn thuyền đánh cá

Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả cây cối

Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai là gì?

Tập làm văn: Tóm tắt tin tức

✅ Tuần 25. Những người quả cảm ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Tập đọc: Khuất phục tên cướp biển

Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?

Chính tả (Nghe – viết): Khuất phục tên cướp biển

Kể chuyện: Những chú bé không chết

Tập đọc: Bài thơ về tiểu đội xe không kính

Tập làm văn: Luyện tập tóm tắt tin tức

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ – Dũng cảm

Tập làm văn: Luyện tập xây dựng mở bài trong bài văn miêu tả cây cối

✅ Tuần 26. Những người quả cảm ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Tập đọc: Thắng biển

Chính tả (Nghe – viết): Thắng biển

Luyện từ và câu: Luyện tập về câu kể Ai là gì?

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Tập đọc: Ga-vrốt ngoài chiến lũy

Tập làm văn: Luyện tập xây dựng kết bài trong bài văn miêu tả cây cối

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ – Dũng cảm

Tập làm văn: Luyện tập miêu tả cây cối

✅ Tuần 27. Những người quả cảm ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Tập đọc: Dù sao trái đất vẫn quay

Chính tả (Nhớ – viết): Bài thơ về tiểu đội xe không kính

Luyện từ và câu: Câu khiến

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Tập đọc: Con sẻ

Tập làm văn: Miêu tả cây cối

Luyện từ và câu: Cách đặt câu khiến

✅ Tuần 28. Ôn tập giữa học kì II ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 6

Tiết 7

Tiết 8

✅ Tuần 29. Khám phá thế giới ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Tập đọc: Đường đi Sa Pa

Chính tả (Nghe – viết): Ai đã nghĩ ra các chữ số 1,2,3,4..?

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Du lịch – Thám hiểm

Kể chuyện: Đôi cánh của Ngựa Trắng

Tập đọc: Trăng ơi…từ đâu đến?

Tập làm văn: Luyện tập tóm tắt tin tức

Luyện từ và câu: Giữ phép lịch sự khi bày tỏ yêu cầu, đề nghị

Tập làm văn: Cấu tạo của bài văn miêu tả con vật

✅ Tuần 30. Khám phá thế giới ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Tập đọc: Hơn một nghìn ngày vòng quanh trái đất

Chính tả (Nghe – viết): Đường đi Sa Pa

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Du lịch – Thám hiểm

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe đã đọc

Tập đọc: Dòng sông mặc áo

Tập làm văn: Luyện tập quan sát con vật

Luyện từ và câu: Câu cảm

Tập làm văn: Điền vào giấy từ in sẵn

✅ Tuần 31. Khám phá thế giới ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Tập đọc: Ăng-co Vát

Chính tả (Nghe – viết): Nghe lời chim nói

Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ cho câu

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Tập đọc: Con chuồn chuồn nước

Tập làm văn: Luyện tập miêu tả các bộ phận của con vật

Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn cho câu

Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả con vật

✅ Tuần 32. Tình yêu cuộc sống ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Tập đọc: Vương quốc vắng nụ cười

Chính tả (Nghe – viết): Vương quốc vắng nụ cười

Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ thời gian cho câu

Kể chuyện: Khát vọng sống

Tập đọc: Ngắm trăng + Không đề

Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả con vật

Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ nguyên nhân cho câu

Tập làm văn: Luyện tập xây dựng mở bài, kết bài trong bài văn miêu tả con vật

✅ Tuần 33. Tình yêu cuộc sống ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Tập đọc: Vương quốc vắng nụ cười (tiếp theo)

Chính tả (Nghe – viết): Ngắm trăng. Không đề

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Lạc quan – Yêu đời

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Tập đọc: Con chim chiền chiện

Tập làm văn: Miêu tả con vật

Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ mục đích cho câu

Tập làm văn: Điền vào giấy tờ in sẵn

✅ Tuần 34. Tình yêu cuộc sống ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Tập đọc: Tiếng cười là liều thuốc bổ

Chính tả (Nghe – viết): Nói ngược

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Lạc quan – Yêu đời

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Tập đọc: Ăn “mầm đá”

Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ phương tiện cho câu

Tập làm văn: Điền vào giấy tờ in sẵn

✅ Tuần 35. Ôn tập cuối học kì II ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 6

Tiết 7

Tiết 8

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*