Stirling Formula

5/5 - (1 bình chọn)

Stirling formula or Stirling approximation is used to finding the approximate value of factorial of a given number ( n! or Γ (n) for n >> ).  It was named after James Stirling. Stirling formula is a good approximation formula, it helps in finding the factorial of larger numbers easily and it leads to exacts results for small values of any number say ‘n’. Stirling formula is also used for Gamma function and it is used in applied mathematics. Let us learn the Stirling formula along with a few solved examples. Let us learn the Stirling formula along with a few solved examples.

What Is Stirling Formula?

Stirling formula gives a value of factorial of a number very close to the real value of the factorial of the number, something close to less than 2% error. Stirling approximation is used to finding the approximate value of factorial of a given number ‘n’ and It was named after James Stirling. Stirling formula can be given as :

Let us see how to use the Stirling formula in the following solved examples section.

Solved Examples Using Stirling Formula

Example 1: Find the value of 5 factorial using Stirling formula. Solution: To Find: 5 factorial. Using Stirling Formula

Answer: The value of factorial 5 using the Stirling formula is 118.019. The Stirling formula gives a 1.66 percent error. 

Example 2 : Find the value of 11 factorial using Stirling formula.

Solution:

To Find:11 factorial.

Using Stirling Formula

Answer: The value of factorial 11 using the Stirling formula is  39615625.05. The Stirling formula gives a 1.66 percent error. 

Formula of Stirling’s Approximation

The Stirling formula for “n” numbers is given below:

n! ≈ √2π nn + ½ e−n

Solved Examples Using Stirling’s Formula

Question: What will be the factorial of 11 using Stirling’s formula?

Solution:

Using the formula: n! ≈ √2π nn+½ e−n

11! ≈ √2π 1111* e−11

= 39615625.05

 

Stirling’s Approximation

 

GIA SƯ TOÁN BẰNG TIẾNG ANH

GIA SƯ DẠY SAT

Math Formulas

Mọi chi tiết liên hệ với chúng tôi :
TRUNG TÂM GIA SƯ TÂM TÀI ĐỨC
Các số điện thoại tư vấn cho Phụ Huynh :
Điện Thoại : 091 62 65 673 hoặc 01634 136 810
Các số điện thoại tư vấn cho Gia sư :
Điện thoại : 0902 968 024 hoặc 0908 290 601

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*